Tekniske normer og regler

Her finder du alle godkendte banenormer (BN), tekniske meddelelser (TM) og vigtige regelværker.

De tekniske regler kan frit downloades som pdf-filer, men Banedanmark er uden ansvar for deres anvendelse uden for Banedanmarks regi.

Du kan søge på fagområde, underområde og ord, der indgår i titlerne.

Nederst på siden kan du tilmelde dig abonnementet Tekniske regler. Så modtager du automatisk en mail, når der kommer opdateringer til de tekniske normer og regler.

Navn Id Dato Download
Omkobling til La i sikringsanlæg type DSB 1969 BN1-172-1 29.06.2017
BN1-66-3 Langskinnespor. Spændingsudligning og indgreb i spændingsudlignet spor BN1-66-3 06.12.2023
Vejledning til monteringen af Robel 68.05/BDK skruetvinger BN3-201-1 21.04.2015
Absolut beliggenhed og fast afmærkning af sporets tracé BN2-93-1 01.03.2011
Proceduregodkendelse af svejseprocesser BN2-63-1 16.11.2021
Katodisk beskyttelse af naturgasledninger af metal i nærheden af spor BN1-159-1 01.10.2006
Fjernstyring af sikringsanlæg BN2-75-1 01.02.2007
Vedligeholdelse af håndildslukkere i teknikrum BN1-174-1 31.08.2009
Eftersyn og vedligeholdelse af bly-syrebatterier til sikrings- og fjernstyringsanlæg samt generatoranlæg BN1-99-1 01.11.2014
Betjening af trafikstyringssystemer BN2-78-1 01.02.2007
Struktur, udseende og udvikling af Banenormer BN2-1-1 01.11.2007
Projektering, tilstand og eftersyn af sporskifter og sporskæringer BN1-14-2 01.03.2008
Vedligeholdelse af kørestrømsanlæg BN1-82-1 01.01.2012
Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum BN1-173-1 18.09.2009
Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum BN1-175-1 01.01.2012
Vejledning af måling af skinneslid BN3-200-1 12.12.2014
Overvågning af hjul- og aksellast via ALC BN2-205-1 01.06.2018
Afvanding af sporarealer BN1-11-1 01.10.2006
Indbyrdes placering af spor og perron BN1-49-1 01.10.2006
Kilometrering og opsætning af kilometermærker BN1-160-1 01.09.2008
Udstedelse af overensstemmelseserklæring for rullende materiel BN2-74-1 01.10.2008
Retningslinjer for validering af relæanlæg. Sikring BN1-182-1 01.03.2013
Projektering af HKT-information BN1-171-2 14.08.2020
Godkendelse af svejsere og operatører til sporsvejseprocesser BN2-62-1 30.09.2021
Udførelse af elsporskiftevarmeanlæg BN1-179-2 28.11.2019
Opmåling af genstande inden for profilgrænserne BN1-18-1 15.06.2004
Betjening af trafikstyringssystemer BN3-79-1 01.02.2007
Projektering, etablering, tilstand og vedligeholdelse af sporskifter og sporskæringer BN2-15-2 01.03.2008
Fjernstyring af sikringsanlæg - eksempler BN3-76-1 01.02.2007
Eftersyn og vedligeholdelse af generatoranlæg BN1-176-1 21.10.2010
Vejledning ifm. planlægning og udførelse af infrastrukturarbejder på S-banestrækninger med CBTC BN3-213-1 17.12.2020
Vejledning til miljø og vandløbssager i forbindelse med afvandingsanlæg BN3-12-2 04.07.2003
Fjernbanens KørestrømsInstruks FKI (gælder ikke SICAT-anlæg) S-banens KørestrømsInstruks SKI BN1-105-2 & BN1-106-2 01.11.2017
ATC-togstop Anlægsbestemmelser BN1-72-3 20.12.2013
Arbejde i sikringsanlæg BN1-183-2 01.02.2018
Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer BN1-13-3 01.11.2020
Ballast og underballast - Materialekrav BN2-19-4 01.12.2021
Ballast- og jordprøvetagning i sporkassen BN2-5-2 01.11.2021
Tværprofiler for ballasteret spor BN1-6-7 01.04.2023
Ballastlaget, vedligeholdelse og fornyelse BN2-4-2 01.04.2016
Landmåling på banen BN2-94-2 01.09.2011
Kørestrømsanlæg. Beskyttelsesjording på S-banen og i fælleszonen mellem Fjern- og S-banen BN2-84-2 20.08.2018
Belastnings- og beregningsforudsætninger for sporbærende broer og jordkonstruktioner BN1-59-4 01.11.2010
Kørestrømsanlæg drifts- og beskyttelsesjording på Fjernbanen BN2-83-4 05.12.2019
Svejsning, boring og skæring i spor BN2-67-1 02.11.2022
Generelle regler for svejsning, boring og skæring i spor BN1-61-2 01.12.2018
Bremsevejlængder for HKT-overvågede tog BN1-170-1 29.06.2017
Kravspecifikation - Tekniske bygninger BN2-206-1 10.05.2019
Rifler og bølger samt skinneslibning BN2-47-2 02.06.2022
Krav om dokumentation BN-00-00-04-02-00 01.01.2000
Skinner, eftersyn og tilstand BN1-107-3 23.11.2018
Krav til elektriske installationer BN1-215-1 11.02.2022
Faktaindsamling ved uheld. Sikringsanlæg BN1-184-1 01.10.2014
Sporafstand og frispormærker BN1-154-3 01.07.2018
Vejledning om svejsning i koldt vejr BN3-191-1 05.12.2011
Underbygning: Jordarter BN1-8-1 24.06.2005
Krav til tekniske stamdata BN2-196-2 13.08.2020
Sporbeliggenhedskontrol og sporkvalitetsnormer BN1-38-6 23.11.2018
Tilstandsinspektion og vedligeholdelse BN1-177-3 23.11.2018
Sikkerheds- og opholdszoner på perroner BN1-9-2 01.06.2012
Skinnepolitik BN2-202-01 21.09.2015
Sporstoppere BN1-95-2 01.06.2012
Trafikstyringssystemer BN1-77-1 01.02.2007