Tværprofiler for ballasteret spor

ID: BN1-6-7

BN1-6-7  43 sider  (April 2023)

Det er formålet med BN1-6-7 at sikre den nødvendige og tilstrækkelige sikkerhed og funktionalitet af banens tværprofil såvel for eksisterende sporanlæg som for nye sporanlæg.

Banenormen indeholder krav til banens tværprofil for eksisterende anlæg, i forbindelse med vedligeholdelse, ved sporfornyelse, ved opgradering, ved brorenovering samt ved nyanlæg.

Med udløbet af TM83 ”Supplerende krav til ballastprofilet for spor med to-blok sveller” pr. 01.04.2021, er essensen af denne TM integreret i BN1-6-7.