CAD

CAD

Eksemplerne er tænkt som supplement til de CAD standarder, der er defineret i CAD manualen. 

Det er vigtigt at understrege, at eksempler og informationer er udelukkende vejledende, og bør betragtes som eksempler på god 3D skik i henhold til de standarder Banedanmark udbyder. 

Det er altid CAD manualen og den underskrevne IKT aftale, der er gældende på de enkelte projekter. 

Information er tænkt dynamisk og ikke statisk, hvilket betyder at der kan forekomme hyppig udskiftning af informationer, i takt med at empiri på området bliver større. 

Eksempelfiler kan hentes ned lokalt, men bør udelukkende blive brugt til analyse og inspiration. 

Filformatet, der er benyttet til modeller, er I-models, da det kan indeholde referencer og er låst for redigering. 

Nyheder om CAD