Teknisk dokumentation

På denne side kan Banedanmarks leverandører finde de aktuelle krav, som Banedanmark stiller til udformning, godkendelse og aflevering af teknisk dokumentation til Banedanmark. Desuden findes en række skabeloner (tegningshoveder etc.) til elektroniske dokumenter samt værktøjer og eksempler.

Venligst nedenfor se vores:

  • Krav til teknisk dokumentation

  • Bilag til krav til teknisk dokumentation – fagområdernes særlige krav

  • Tegningsnummerering i henhold til bilag

  • Skabeloner til brug for fagdisciplin

  • Skabeloner til brug i softwareprogrammerne

  • Værktøjer og eksempler

  • Andre relevante dokumenter i relation til teknisk dokumentation.

 

Nyt om Teknisk Dokumentation

Krav til teknisk dokumentation

Filnavn Download
KRAV TIL TEKNISK DOKUMENTATION I BANEDANMARK 20.12.2023
Afleveringsmetoder for Teknisk Dokumentation
Blanket til bestilling og aflevering af original teknisk dokumentation 07.09.22

Bilag til krav til teknisk Dokumentation - Fagområdernes særlige krav

Filnavn Download
Bilag 1 Arealer og Forst 01.06.2018
Bilag 2 Broer og Tunneler 08.12.2023
Bilag 3 Bygninger 08.12.2023
Bilag 4 Geoteknik 08.12.2023
Bilag 5 IT 03.02.2021
Bilag 6 Kørestrøm 01.03.2019
Bilag 7 Perroner 01.06.2018
Bilag 8 Signal 01.05.2020
Bilag 9 Sikring 11.07.2022
Bilag 10 Spor og Ballastboringer 01.06.2018
Bilag 11 Stærkstrøm 31.08.2020
Bilag 12 Støttekonstruktioner og Støjskærme 08.12.2023
Bilag 14 Potentialudligning og returstrøm 01.06.2018

Tegningsnummerering i henhold til bilag

Filnavn Download
Kørestrøm, Forsyning
Kørestrøm, Køreledning
Potentialudligning og Returstrøm

Skabeloner til brug for Fagdisciplin

Filnavn Download
Konstruktioner og geoteknik Skabelon Forside til Rapporter
Potentialudligning og Returstrøm

Skabeloner til brug i softwareprogrammerne

Filnavn Download
Skabeloner til Word version 02.02
Tegningshoved_Autocad_Inf_201221
Tegningshoved_Microstation_Inf_201221

Værktøjer og eksempler

Filnavn Download
Eksempel på metadataliste 04.12.2023
Forvalgslister til metadata 28.05.2021
Eksempler på dokumenthåndtering

Andre relevante dokumenter i relation til teknisk dokumentation

Filnavn Download
Grænseflader mellem fagområder – Kørestrøm, stærkstrøm, potentialudligning mm
Kørestrøm, Forsyning
Kørestrøm, Køreledning
Tags og Attributter til skabelon for tegningshoved 14.05.2024