Fjernbanens KørestrømsInstruks FKI (gælder ikke SICAT-anlæg) S-banens KørestrømsInstruks SKI

ID: BN1-105-2 & BN1-106-2

Denne nye samlede kørestrømsinstruks ophæver - pr. den 1.1.2018 - FKI (BN1-106-1) og SKI (BN1-105-1). De trykte udgaver skal derefter kasseres.

I denne nye udgave samles kørestrømsinstrukserne  for S-banen og for fjernbanens ældre anlæg (bemærk de nye SICAT-anlæg er ikke omfattet) - samtidig tilrettes afsnitsopdelingen og sprogbruget, så banenormen bliver i bedre overensstemmelse med BN1-2 Struktur, udseende og udvikling af banenormer.

Dette betyder, at alle afsnit får nyt nummer – for at lette overgangen for brugerne er der fremstillet et bilag (bilag 22) med en oversættelse mellem nye og gamle afsnitsnumre.

Der er ingen indholdsmæssige ændringer i teksten (som har fulgt proces for faktuel rettelse), men der er foretaget opdatering af begreber, organisatoriske betegnelser og lignende.