Ballastlaget, vedligeholdelse og fornyelse

ID: BN2-4-2

BN2-4-2  19 sider  (April 2016)

Det er formået med Banenormen at sikre den nødvendige og tilstrækkelige funktionalitet af ballastlaget I driftfasen.
Banenormens formal er endvidere at opstille objective kriterier for igangsætning og udførelse af ballastrensning I forbindelse med sporfornyelsesprojekter.
Banenormen indeholder krav for vedligeholdelse af ballastlaget, kriterier for igangsætning af ballastrensning, krav til skærvelaget efter udført ballastrensning, krav til håndtering af bagharpning samt information om sammenhængen mellem justeringsbehov og ændring af σH og retningslinjer for vurdering af tidspunkt for ballastrensning.