Sporafstand og frispormærker

ID: BN1-154-2

BN1-154-2  12 sider  (Marts 2008)

Denne banenorm fastlægger reglerne for sporafstand samt placering af frispormærker på fjernbaner og S-baner.

Kravene i banenormen er fastsat således, at afstanden mellem to sideløbende spor er så stor, at køretøjer ikke berører hinanden, herunder er der taget hensyn til de aerodynamiske påvirkninger ved høj hastighed, samt at der er plads til placering af master, signaler, og personale, der under rangering står på siden af vognene.

De første jernbaner i Danmark blev anlagt med sporafstand varierende fra 3500 mm - 4000 mm. Disse er i forbindelse med sporfornyelse m.v. gennem de senere år forsøgt ombygget til sporafstand på 4250 mm.