Vejledning til monteringen af Robel 68.05/BDK skruetvinger

ID: BN3-201-1

BN3-201-1  15 sider  (April 2015)

Formålet med banenormen er at sikre en korrekt og sikker montering af lasker fastholdt med Robel 68.05/BDK skruetvinger. Derudover giver normen et overblik over hvilke forholdsregler, der skal tages i brug for at skruetvingen virker korrekt.
 
Gældende regler for midlertidig laskning af spor er beskrevet i banenorm BN1-107-1 "Skinner, eftersyn og tilstand", Nr. 01 /01.03.2008.