Indberetning af fejl

Jernbanevirksomheder har mulighed for at gøre Banedanmark opmærksom på fejl og mangler ved, omkring og på Banedanmarks infrastruktur via EPI (Elektronisk Portal for Indberetning af fejl). Banedanmark behandler udelukkende sager via portalen, og det er derfor ikke muligt at indberette fejl via andre kanaler. Portalen er oprettet som en SharePoint-løsning, og adgang kræver derfor særlige login-rettigheder.

 

Drifts- eller sikkerhedsmæssige fejl skal meldes til den pågældende kommandopost eller den vagthavende (udenfor normal arbejdstid).

 

Bemærk venligst, at henvendelser fra borgere skal ske via Banedanmarks hovedpostkasse