Skinnepolitik

ID: BN2-202-01

BN2-202-01  9 sider  (September 2015)

Denne banenorm har til formål at understøtte det langsigtede mål med at reducere antallet af skinneprofiler samt at opstille regler for anvendelse af forskellige skinnekvaliteter - herunder brugelige ældre skinne.