Indkøb, udbud og fakturering

Velkommen til Banedanmarks leverandørsider, som er til dig, der er leverandør eller godt kunne tænke sig at blive det. Da vi er offentlig forvalter følger vi regler for offentlig myndigheder. 

Måden vi indkøber på, afhænger blandt andet af indkøbets værdi, og hvad vi indkøber. 

Er du f.eks. leverandør af komponenter, kan du f.eks. prøve at blive underleverandør til virksomheder, der byder på vores udbud.

Udbud: Vi gennemfører alle vores EU-udbud elektronisk. Udbud annonceres på Tenders Electronic Daily. På Banedanmarks udbudsportal hos EU-Supply finder du vores igangværende udbud. Tilsvarende finder du oversigt over Banedanmarks kommende, men endnu ikke igangsatte udbud. Du kan abonnere på opdateringer for et specifikt kommende udbud. Se også oversigt over kommende anlægsudbud på særskilt liste (klik her).

Kvalifikationsordninger: Banedanmark udbyder indkøb af ydelser eller varer i konkurrence mellem udvalgte prækvalificerede leverandører optaget på kvalifikationsordningen. Du finder flere oplysninger om omfanget af ordningen og kravene til din virksomheds ansøgning i oversigten over kvalifikationsordninger.

Varekatalog: Rådgivere, der skal udarbejde en bygherreleveranceliste, kan finde Banedanmarks materiale- og varenummer samt detaljerede beskrivelser af banetekniske materialer i varekataloget.

SKI: Visse typer af varer- og tjenesteydelser indkøber vi på de fællesstatslige SKI aftaler, som Økonomistyrelsen udbyder. Du har mulighed for at sælge dine varer og serviceydelser til os via disse SKI-aftaler.

Indkøbsregler

Vi indkøber efter følgende regler; Lovgivning omkring indkøb i Banedanmark, Forsyningsvirksomhedsdirektivet, Udbudsloven, Tilbudsloven, Cirkulære om indkøb i staten, samt efter de krav som Finansministeriet generelt stiller om effektiv opgavevaretagelse i staten.