Kvalifikationsordninger

Banedanmark udbyder indkøb af ydelser eller varer i konkurrence mellem prækvalificerede leverandører optaget på kvalifikationsordningen.

For at blive prækvalificeret skal din virksomhed ansøge om optagelse for hvert af de specifikke services, I ønsker at kunne blive inviteret til at byde ind på. Som leverandør kan I løbende søge om optagelse. For at blive optaget på kvalifikationsordningerne er det en forudsætning, at I som virksomhed lever op til de krav, der er fastsat til den bestemte serviceydelse.

I forbindelse med ansøgning om optagelse på Banedanmarks kvalifikationsordninger gør vi opmærksom på at Europakommissionen har besluttet at lukke for adgangen til den danske ESPD service pr. 2 maj 2019. Vi henstiller derfor til at ansøgere enten benytter den belgiske ESPD på siden, eller henvender sig til kvalifikationsordning@bane.dk, hvorved Banedanmark har mulighed for at invitere ansøgere til at udfylde ESPD via EU-Supply.

Du kan se de aktuelle services og varer, der er kvalifikationsordning for, på oversigten nedenfor. Her finder du også oplysninger om omfanget af ordningen, og hvilke krav vi stiller til din virksomhed for at blive optaget.

En optagelse på ordningen er ikke en garanti for at vinde opgaver, men din virksomhed skal godkendes for at blive inviteret til at byde på vores opgaver.

Ønsker du at blive opfordret til at afgive tilbud, skal du desuden registrere din virksomhed på Banedanmarks udbudsportal fra EU-Supply.