Vejledning ifm. planlægning og udførelse af infrastrukturarbejder på S-banestrækninger med CBTC

ID: BN3-213-1
Denne banenorm er en vejledning, der kan benyttes ifb. planlægning og udførelse af infrastrukturarbejder på S-banestrækninger udstyret med CBTC.
Vejledningen informerer om tolerancer for infrastrukturarbejder, der kan udføres uden opdatering af assetdata i CBTC-systemet og tolerancer for infrastrukturarbejder, der giver anledning til at assetdata i CBTC-systemet skal opdateres.