Få adgang til Banedanmark

Om adgang til arealer og IT-systemer

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Her kan du læse, hvordan du får gyldigt legitimationskort, hvis du skal arbejde eller færdes i sporet.