Ledningsarbejder

Ansøgning om ledningsanlæg

Entreprenører, der ønsker at nedgrave eller udskifte ledninger, der krydser Banedanmarks areal, skal indsende en ansøgning herom. 

Ansøgningen skal indsendes på Banedanmarks ansøgningsskema, som kan hentes via det eksterne link herunder.

Ansøgning om ledningsanlæg (gravetilladelse)

Godkendte entreprenører

Ledningsejere, der skal have nedgravet eller udskiftet ledninger, der krydser Banedanmarks areal, kan anvende en af de entreprenører, der er godkendt hertil. Følg det eksterne link herunder:

Entreprenører med certifikat til at udføre opgravningsfri ledningsetablering

Som medlem af Kontrolordningen for styret boring og gennempresning er man automatisk optaget på listen over godkendte entreprenører.
Hvis man ikke er medlem af Kontrolordningen for styret boring og gennempresning, skal man kontakte ledningsx@bane.dk.