Trafikinformation

Her kan du finde information om kommende større sporarbejder, der vil påvirke togtrafikken i de kommende måneder.  

Banedanmark bygger i disse år en ny, grøn og attraktiv jernbane til nye, moderne eltog, mens vi samtidig holder den gamle jernbane kørende. Det gør vi ved at vedligeholde og opgradere eksisterende strækninger, mens vi samtidig udruller nye signaler, elektrificerer og bygger en helt ny jernbane til Europa.  

Vi planlægger altid de mange projekter, så de generer togtrafikken så lidt som muligt. Nogen gange er det dog nødvendigt at spærre sporet for at kunne gennemføre de mange projekter og bygge jernbanen bedre. Når det er tilfældet, bestræber vi os altid på at informere om det i god tid. 

Udover større sporarbejder gennemfører Banedanmark desuden løbende vedligehold og fornyelse af jernbanen året rundt, samt indimellem akut sporarbejde med kort varsel. Dette arbejde foregår oftest om natten for at påvirke togpassagerer og evt. øvrige trafikanter mindst muligt. Nogle gange vil det dog være nødvendigt også at tage dag- og aftentimer i brug.  

Det er derfor altid en god idé at tjekke din rejse på Rejseplanen, der løbende opdateres med ændringer.  

Større sporarbejder

Banedanmark fornyer i disse år jernbanen flere forskellige steder på den travle hovedstrækning på tværs af landsdelene. Fornyelsesprojekterne består bl.a. i at udskifte slidte skinner, sporskifter og sveller på strækningerne. Nogle steder forbedres underbygningen, og afvandingssystemer renoveres. Nogle steder opgraderes strækningen til højere hastigheder, så det bliver muligt for togene at køre hurtigere i fremtiden.

På kort sigt betyder sporfornyelsesprojekterne at der fremover vil opstå langt færre fejl i både spor og sporskifter. Det giver mere stabil togdrift og større komfort for togpassagererne. På længere sigt gør fornyelsen af sporet jernbanen klar til fremtiden så fremtidens togpassagerer kan få fuldt udbytte af elektrificeringen af jernbanen og udrulningen af det nye digitale signalsystem, hvor de klimavenlige el-tog kan køre hurtigere, tættere og smartere.

Læs mere om Banedanmarks arbejde med at forny sporene. 

I august og september 2023 arbejder Banedanmark med at forny sporet mellem Roskilde og Ringsted. Arbejdet vil påvirke togtrafikken frem til midten af september.  I hovedparten af perioden arbejder Banedanmark i et spor ad gangen, mens det i kortere perioder er nødvendigt at spærre begge spor og indsætte togbusser i stedet. 

Find mere information om, hvordan sporfornyelsesprojekterne påvirker togtrafikken på DSB’s hjemmeside 

DSB og Banedanmark opfordrer desuden passagererne til at planlægge deres rejse på Rejseplanen.


Hen over sensommeren arbejder Banedanmark med at forny og elektrificere jernbanen på strækningen Fredericia-Vejle-Skanderborg. 

På strækningen mellem Fredericia og Vejle skal seks broer renoveres, og en stor ballastrenser skal opsamle, rense og udskifte skærver under skinnerne på strækningen.
Når arbejdet er færdigt, vil det betyde færre fejl i både spor og sporskifter og dermed større driftssikkerhed på jernbanen.

Læs mere om arbejdet med at forny jernbanen mellem Fredericia og Vejle. 

Mellem Vejle og Skanderborg arbejder Banedanmark på flere broer, hvor der skal gøres plads til kørestrømsanlæg til fremtidens klimavenlige el-tog.

Læs mere om arbejdet med at elektrificere jernbanen mellem Fredericia og Aarhus. 

Arbejdet vil i perioder påvirke togtrafikken. DSB og Banedanmark anbefaler derfor at planlægge rejsen på Rejseplanen. 

Se, hvordan togene kører på alle stationer på fjernbanen og s-banen

nyheder om sporarbejderne på banen

Planlægning og kontakt

Andre nyheder om trafikinformation