Trafikinformation

Her kan du finde information om kommende større sporarbejder, der vil påvirke togtrafikken i de kommende måneder.  

Banedanmark bygger i disse år en ny, grøn og attraktiv jernbane til nye, moderne eltog, mens vi samtidig holder den gamle jernbane kørende. Det gør vi ved at vedligeholde og opgradere eksisterende strækninger, mens vi samtidig udruller nye signaler, elektrificerer og bygger en helt ny jernbane til Europa.  

Vi planlægger altid de mange projekter, så de generer togtrafikken så lidt som muligt. Nogen gange er det dog nødvendigt at spærre sporet for at kunne gennemføre de mange projekter og bygge jernbanen bedre. Når det er tilfældet, bestræber vi os altid på at informere om det i god tid. 

Udover større sporarbejder gennemfører Banedanmark desuden løbende vedligehold og fornyelse af jernbanen året rundt, samt indimellem akut sporarbejde med kort varsel. Dette arbejde foregår oftest om natten for at påvirke togpassagerer og evt. øvrige trafikanter mindst muligt. Nogle gange vil det dog være nødvendigt også at tage dag- og aftentimer i brug.  

Det er derfor altid en god idé at tjekke din rejse på Rejseplanen, der løbende opdateres med ændringer.  

Større sporarbejder

Banedanmark i disse år i gang med omfattende fornyelsesprojekter flere steder på jernbanen. Fornyelsesprojekterne består bl.a. i at udskifte slidte skinner, sporskifter og sveller på strækningerne. Nogle steder forbedres underbygningen, og afvandingssystemer renoveres. Sporfornyelserne betyder, at der fremover vil opstå langt færre fejl i både spor og sporskifter. 

Formålet med sporfornyelserne er at sikre, at jernbanesporene også er klar til fremtidens tog, så jernbanen kan få fuldt udbytte af opgraderinger, såsom som elektrificering og nye digitale signalsystemer. 

I 2022 arbejder Banedanmark med at forny sporene på to strækninger på Sjælland: 

Arbejdet er så vidt muligt planlagt, så det generer togdriften så lidt som muligt, men vil i perioder påvirke togdriften på Sjælland. 

Læs mere om ændringerne i togdriften på DSB's hjemmeside.

Husk også, at det er muligt at planlægge rejsen på Rejseplanen. 

Banedanmark elektrificerer de kommende år den 108 kilometer lange og dobbeltsporede jernbanestrækning mellem Fredericia og Aarhus. Der skal opsættes ca. ni meter høje master langs banen, og banen skal udstyres med kørestrømsledninger over sporene.  Udover selve elektrificeringen skal Banedanmark gennemføre en række forberedende arbejder for at gøre plads til kørestrømsanlægget under en del af broerne på strækningen.

Læs mere om arbejdet med at elektrificere jernbanen mellem Fredericia og Aarhus på Banedanmarks hjemmeside. 

I løbet af 2022 arbejder Banedanmark dels med selve elektrificeringen og med forberedende arbejder mellem Fredericia og Aarhus. Arbejdet vil i kortere perioder påvirke togtrafikken. 

DSB indsætter togbusser i de perioder, hvor der ikke kan køre tog. Du kan læse mere om togbusser på DSB's hjemmeside. 

Husk også, at det er muligt at planlægge rejsen på Rejseplanen. 

 

Banedanmark skal i de kommende år elektrificere den 148 kilometer lange dobbeltsporede jernbanestrækning mellem Aarhus, Aalborg og Aalborg Lufthavn.
Det betyder helt konkret, at vi gør jernbanen klar til klimavenlige eltog, som kører på strøm fremfor diesel. Eldrevne tog udleder langt mindre CO2 til atmosfæren, støjer mindre og giver bedre miljø og natur langs banen og ved stationerne. Herudover kan eltog køre hurtigere end dieseltog. 

Der skal opsættes ca. ni meter høje master langs banen, og banen skal udstyres med kørestrømsledninger over sporene.  Inden vi går i gang med selve elektrificeringen, er der en række forberedende arbejder, som skal udføres. For at gøre plads til kørestrømsledningerne er det nødvendigt at have en vis frihøjde under broerne, hvilket betyder, at omkring 50 broer på strækningen skal ændres. 

Læs mere om arbejdet med at elektrificere jernbanen mellem Fredericia og Aarhus på Banedanmarks hjemmeside. 

I 2022 skal Banedanmark desuden forny og hastighedsopgradere strækningen mellem Aarhus og Langå. Hastighedsopgraderingen gør det muligt for togene at køre hurtigere i fremtiden. Derudover skal eksisterende spor og sporskifter fornyes, da de er nedslidte. Formålet er at forebygge fejl og mangler, der kan påvirke togtrafikken

Læs mere om hastighedsopgraderingen mellem Aarhus og Langå på Banedanmarks hjemmeside. 

Sporarbejderne vil hen over foråret og sommeren påvirke togtrafikken.  DSB indsætter togbusser i de perioder, hvor der ikke kan køre tog. 
Du kan læse mere om togbusser på DSB's hjemmeside. 

Husk også, at det er muligt at planlægge rejsen på Rejseplanen. 

 

Som led i et større fornyelses- og vedligeholdelsesprojekt skal Oddesundbroens gamle jernbanespor denne sommer skiftes ud med nye spor. Arbejdet betyder, at der ikke kan køre tog over broen i en periode fra begyndelsen af maj til slutningen af september. 

Mens arbejdet med at forny og vedligeholde jernbanesporet på Oddesundbroen står på, kan der ikke køre tog på strækningen. Derfor indsætter Arriva togbusser på Thybanen i perioden fra d. 1. maj til d. 26. september 2022. 

Du kan læse mere om togbusserne på Arrivas hjemmeside

Læs mere om sporfornyelsen på Oddesundbroen: Oddesundbroen får nye jernbanespor

 

Banedanmark fornyer Struer Station hen over sommeren. Fornyelsesprojektet indebærer bl.a. nye spor og sporskifter, samt et nyt sporlayout, der vil give en mere fleksibel afvikling af togtrafikken og reducere risikoen for forsinkelser. 

Du kan læse mere om fornyelsen af Struer Station på Banedanmarks hjemmeside.

Læs også pressemeddelelsen om fornyelsen af Struer Station: Fremtidens bane kommer til Struer

Mens arbejdet med at udskifte spor og sporskifter står på kan der ikke køre tog igennem stationen. I perioden fra 8. juli om aftenen frem til d. 8. august 2022 er togene til og fra Struer Station derfor erstattet af togbusser.  Det er derfor en god idé at planlægge rejse på Rejseplanen. 

Mere information om togbusser på Arrivas hjemmeside

Mere information om togbusser på DSB's hjemmeside

Bemærk endvidere at togene til Thy vil være erstattet af togbusser frem til den 26. september som følge af renovering af Oddesundbroen. Læs mere om renoveringen af Oddesundbroen på Banedanmarks hjemmeside: Oddesundbroen får nye jernbanespor

Se, hvordan togene kører på alle stationer på fjernbanen og s-banen

nyheder om sporarbejderne på banen

 banens aktuelle projekter

Planlægning og kontakt

Andre nyheder om trafikinformation