Trafikstyringssystemer

ID: BN1-77-1

BN1-77-1  23 sider  (Februar 2007)

Sikringsanlæg kan betjenes lokalt eller fjernt. Den betjeningsmæssige overbygning, hvad enten det er lokalt eller fjernt via et fjernstyringssystem er her betegnet som et trafiksty-ringssystem.

Denne norm dækker både de tekniske systemer, der udgør trafikstyringssystemerne samt betjeningen af disse ved fjern- og lokalbetjening af et sikringsanlæg og krav til en integre-ret betjeningsflade for trafikstyringssystemer.