TSI

TSI betyder Tekniske Specifikationer for Interoperabilitet. TSI'er EU-harmoniserede tekniske krav, der skal understøtte en åben jernbane over landegrænser (grænseoverskridende jernbane).

 

TSI’er indeholder bl.a. krav til infrastrukturen og det rullende materiel. Kravene skal opfyldes og verificeres af en uafhængig 3. part (dvs. bemyndigede organer, NoBo) i forbindelse med nyanlæg eller nye tog samt større opgraderinger eller fornyelser i den eksisterende infrastruktur og/eller af tog. Opfyldelsen af TSI-krav indgår i Trafikstyrelsens vurdering om udstedelse af ibrugtagningstilladelser.

 

TSI’erne udgår fra det Europæiske Interoperabilitetsdirektiv. De er EU-forordninger og derfor obligatoriske krav til jernbanen.

 

Du kan læse de enkelte TSI'er på Trafikstyrelsens website

 

Du kan også læse hver enkelte af de 11 TSI’er på flere forskellige andre sprog - herunder engelsk og tysk på Det Europæiske Jernbaneagenturs website; ERA. Følg linket.  

 

 

Der findes følgende TSI’er for de forskellige delsystemer på jernbaneområdet som infrastrukturforvalteren skal opfylde:

 • TSI INF – Infrastruktur
  (krav til spor, sporskifter, broer, tunneler, perroner mv. i jernbaneinfrastrukturen)
 • TSI ENE – Energi
  (krav til kørestrømsanlæg mv.)
 • TSI SRT - Sikkerhed i jernbanetunneller
  (krav til tunnelsikkerhed, som har relevans for såvel jernbaneinfrastrukturen som rullende materiel)
 • TSI PRM - for bevægelseshæmmede
  (krav til perroner, adgangsveje, rullende materiel mv. af hensyn til personer med reduceret mobilitet)
 • TSI CCS - Togkontrol- og kommunikations-delsystemer
  (krav til styringskontrol og signaler, herunder krav til ETCS og GSM-R)
 • TSI TAP & TAF - Trafiktelematik for henholdsvis person- og godstrafikken
 • TSI OPE - Drift og trafikstyring
  (krav til drift og trafikstyringsregler samt faglige kvalifikationer, sprogkompetencer, sundheds- og sikkerhedsbetingelser gældende for personale, der udfører sikkerhedskritisk arbejde i forbindelse med tog, der kører over landegrænser)

   

 • TSI NOI - Rullende materiel — støj
  (krav til støjbegrænsning for det rullende materiel)
 • TSI WAG - Rullende materiel — godsvogne
  (krav til køretøjers konstruktion, interoperabilitet og tekniske kompatibilitet med jernbaneinfrastrukturen

Der findes yderligere følgende TSI’er som kun er relevante for tog operatørerne:

 • TSI LOC & PAS - Lokomotiver og passagervogne
  (krav til køretøjers konstruktion, interoperabilitet og tekniske kompatibilitet med jernbaneinfrastrukturen)