Tekniske normer og regler

Her finder du alle godkendte banenormer (BN), tekniske meddelelser (TM) og vigtige regelværker.

De tekniske regler kan frit downloades som pdf-filer, men Banedanmark er uden ansvar for deres anvendelse uden for Banedanmarks regi.

Du kan søge på fagområde, underområde og ord, der indgår i titlerne.
Navn Id Dato Download
Absolut beliggenhed og fast afmærkning af sporets tracé BN2-93-1 01.03.2011
Afstivning af spor TM 63 01.03.2014
Afvanding af sporarealer BN1-11-1 01.10.2006
Anvendelse af tovejs køretøjer mellem Jægersborg og Hillerød TM 78 26.02.2016
BN2-205-1 Overvågning af hjul- og aksellast via ALC BN2-205-1 01.06.2018
Ballast og underballast - Materialekrav BN2-19-3 01.04.2016
Ballast- og jordprøvetagning i sporkassen BN2-5-1 24.03.2003
Ballastlaget, vedligeholdelse og fornyelse BN2-4-2 01.04.2016
Belastnings- og beregningsforudsætninger for sporbærende broer og jordkonstruktioner BN1-59-4 01.11.2010
Fastsættelse af regler vedrørende svejsarbejder i koldt vejr TM 01 19.04.2001
Fritrumsprofiler 01.01.2014
Generelle regler for svejsning, boring og skæring i spor BN1-61-2 01.12.2018
Geotekniske regler knyttet til tværprofiler for ballasteret spor TM 62 01.03.2014
Indbyrdes placering af spor og perron BN1-49-1 01.10.2006
Indførelse af byggetolerancer i sporskifter TM 72 05.05.2015
Indsvejsning af indpasser i hovedspor TM 02 25.05.2000
Isolerklæbestød, anvendelseskriterier TM 50 20.08.2012
Kilometrering og opsætning af kilometermærker BN1-160-1 01.09.2008
Kravspecifikation - Tekniske bygninger BN2-206-1 10.05.2019
Landmåling på banen BN2-94-2 01.09.2011
Langskinneregler 23.11.2018
Langskinnespor. Spændingsudligning og indgreb i spændingsudlignet spor BN1-66-2 01.07.2013
Midlertidigt sporskiftekort TM 11 16.03.2010
Opmåling af genstande inden for profilgrænserne BN1-18-1 15.06.2004
Potentialudligning af broer og konstruktioner TM 67-4 01.09.2020
Projektering, etablering, tilstand og vedligeholdelse af sporskifter og sporskæringer BN2-15-2 01.03.2008
Projektering, tilstand og eftersyn af sporskifter og sporskæringer BN1-14-2 01.03.2008
Retningslinjer for anvendelse af imprægnerede og uimprægnerede træsveller TM 74 14.08.2015
Retningslinjer for håndtering af udstyr udlagt i sporet af Signal Programmet, S-Bane TM 77-2 04.11.2019
Rifler og bølger samt skinneslibning BN2-47-1 01.09.2007
S89 og S99 sveller. Anvendelseskriterier TM 68 18.08.2014
Sikkerheds- og opholdszoner på perroner BN1-9-2 01.06.2012
Skinnekrydsninger, tilstandskrav til tværbolte, hjertespids og vingeskinner TM 53 21.01.2013
Skinnepolitik BN2-202-01 21.09.2015
Skinner, eftersyn og tilstand BN1-107-3 23.11.2018
Skinneslid for skinneprofil DSB45, supplerende regler TM 02 16.04.2007
Sporafstand og frispormærker BN1-154-3 01.07.2018
Sporbeliggenhedskontrol og sporkvalitetsnormer BN1-38-6 23.11.2018
Spormål TM 04 26.11.2002
Sporregler 1959 01.03.2014
Sporregler 1987 01.05.2017
Sporstoppere BN1-95-2 01.06.2012
Tværprofiler for ballasteret spor BN1-6-6 01.04.2016
Underbygning: Jordarter BN1-8-1 24.06.2005
Vandrette spærringer (tidligere benævnt skærmtage) TM 84 18.10.2018
Vejledning af måling af skinneslid BN3-200-1 12.12.2014
Vejledning om svejsning i koldt vejr BN3-191-1 05.12.2011
Vejledning til miljø og vandløbssager i forbindelse med afvandingsanlæg BN3-12-2 04.07.2003
Vejledning til monteringen af Robel 68.05/BDK skruetvinger BN3-201-1 21.04.2015