Skinneslid for skinneprofil DSB45, supplerende regler

ID: TM 02

TM 02 16.04.2007 Sikkerhedsbærende  2 sider  (Juni 2006)

I nærværende Teknisk meddelelse er opstillet supplerende regler for skinneslid
for skinneprofil DSB45 for sporafsnit, hvor hastigheden er V 􀂔 80 km/h.

Reglerne er gældende for spor eksklusiv sporskifter og sporskæringer og er et
supplement til gældende regler i Sporregler afsnit 6.02.1 ”Skinneslid”