Aarhus Hovedbanegård - Ombygning

Om projektet

Aarhus Hovedbanegård skal renoveres og fremtidssikres. Ombygningen finder sted fra medio 2024 til udgangen af 2026 og er et afgørende projekt i forbindelse med elektrificering af fjernbanen i Danmark, der blandt andet vil sikre kortere rejsetid, flere tog til tiden og en grønnere togdrift.

Projektet består af fem indsatsområder:

  • Aarhus Hovedbanegård: Perronforlængelse, renovering m.m.
  • Broer: Sænkning af spor under broer for at gøre plads til kørestrøm m.m.
  • Elektrificering: Opsætning af køremaster og køreledninger,  der sikrer kortere rejsetid og flere tog til tiden 
  • Digitalisering: Opsætning af nye digitale signaler
  • Installation af fiberkabler (FTN Tracé).

De enkelte indsatser gennemføres sideløbende i det omfang, det er muligt, for at gennemføre renoveringen på kortest mulige tid, med så få forstyrrelser som muligt - samtidig med, at togtrafikken, i reduceret omfang, kan opretholdes i hele projektperioden.

Læs mere om helhedsløsningen og de fem indsatser. (PDF)

Overordnet tidsplan

Efteråret 2024: Vi begynder at opsætte byggepladser og går i gang med sporarbejdet og renoveringen af perroner på selve Aarhus Hovedbanegård. Arbejdet på selve banegården fortsætter i hele perioden og forventes at være klar med udgangen af 2026. 

Foråret 2025: Det øvrige sporarbejde i syd og nordgående retning tager for alvor fart i foråret 2025 og fortsætter frem til foråret 2026.

Efteråret 2025: Undervejs i processen installeres det nye digitale signalsystem. Dette arbejde påbegyndes i efteråret 2025 og afsluttes med resten af projektet med udgangen af 2026.

Foråret 2026: Vi påbegynder processen med at gøre banen elektrisk. Denne proces tager et år og forventes afsluttet med udgangen af 2026. 

Er du nabo?

Hvordan det påvirker dig som beboer eller erhverv tæt på banen, vil du løbende blive informeret om via breve i e-boks.

Flere hurtigere og grønnere tog til tiden

Fremtidssikringen af Aarhus Hovedbanegård vil sikre både kortere rejsetid, øget komfort, bedre trafikinformation, mere fleksibel afvikling af trafikken og dermed flere tog til tiden. Alt sammen tiltag, der understøtter toget som et attraktivt, grønt og miljøvenligt transportvalg, der reducerer støjniveauet, forbedrer miljøet og naturen langs banen til gavn for dyr og mennesker, reducerer CO2-udledningen fra togene og ikke mindst medvirker til at lette trængslen på vejnettet.

Elektrificeringen af Aarhus Hovedbanegård forudsætter, at Banedanmark trækker kørestrøm gennem Aarhus og til/fra Aarhus Banegård. Det er derfor nødvendigt at sænke spor på strækningen - og derfor også i Aarhus - så der er plads til master og ledninger.

Som en del af fremtidssikringen gennemfører Banedanmark sporfornyelse, hastighedsopgraderinger og udruller nyt digitalt signalsystem på strækningen, så trafikken gennem Aarhus Hovedbanegård kan gennemføres endnu mere fleksibelt i fremtiden. Alle passagerperroner på banegården bliver desuden fornyet og forlænget, så der er plads til længere tog med større siddepladskapacitet.

Baneprojekter