Sporfornyelser

Banedanmark gennemfører i disse år omfattende fornyelsesprojekter flere steder på jernbanen.

For at jernbanen kan få fuldt udbytte af opgraderinger, såsom elektrificering og nye digitale signalsystemer, så er det afgørende at fundamentet – jernbaneskinnerne – også er klar til fremtidens tog. Det er derfor Banedanmark løbende fornyer jernbanen.

Fornyelsesprojekterne består bl.a. i at udskifte slidte skinner, sporskifter og sveller på strækningerne. Nogle steder forbedres underbygningen, og afvandingssystemer renoveres. På nogle stationer bygges sporene desuden om for at opnå en mere smidig og fleksibel trafikafvikling igennem stationen.

Sporfornyelserne betyder, at der fremover vil opstå langt færre fejl i både spor og sporskifter. Udover øget komfort og større driftssikkerhed er sporfornyelsesprojekterne også en forudsætning for at udnytte den fulde kapacitet, som det kommende nye digitale signalsystem giver mulighed for.

Nyheder om vores sporarbejder

Temaer om vores sporarbejder