Banen er klar til storm

Når der varsles blæst og storm har Banedanmark planer klar, der skal sikre, at togtrafikken påvirkes så lidt som muligt.

Banedanmark er klar, når storm og kraftig blæst truer.

Beredskabet er parat til at rykke ud og fjerne væltede træer, mens Trafikstyring løbende vurderer, om det er nødvendigt at reducere eller helt indstille togtrafikken af hensyn til passagerer og personales sikkerhed.  

Når vejrudsigten varsler blæst eller storm, har Banedanmark sammen med jernbanevirksomhederne planer klar, der skal sikre, at vejr og vind påvirker togtrafikken så lidt som muligt.  

Planerne indebærer dels et øget beredskab, der kan håndtere akutte hændelser, som for eksempel træer, der vælter ud i sporet eller river køreledninger ned, dels planer for, hvordan togtrafikken kan afvikles og beskyttes bedst muligt, mens stormen raser.  

Varsling i god tid

Driftscenter Danmark modtager varslinger fra DMI i god tid, inden stormen rammer. På baggrund af meteorologernes prognoser bliver der derefter truffet beslutning om, hvordan trafikken skal afvikles.  

Der kan være tale om reduktioner i togdriften, eller at trafikken helt indstilles i hele eller dele af landet. Så snart der er truffet beslutning om at ændre i trafikmønstret, bliver det meldt ud af både Banedanmark og jernbanevirksomhederne.  

Banedanmark øger samtidig beredskabet og indkalder ekstra mandskab, hvis det er nødvendigt. Beredskabet fordeles i forhold til stormens udbredelse, så mandskabet er klar til at rykke hurtigt ud, hvis der skulle opstå behov for at få fjernet træer fra sporet eller kørestrømsanlægget. 

Efter stormen
Oprydningsarbejdet begynder, så snart vejrforholdene tillader det. Først og fremmest drejer det sig naturligvis om at få ryddet sporet for væltede træer og andre genstande, så der igen kan køre tog.  

Det gælder ikke mindst, hvis der vælter et træ ned i kørestrømsledningerne. Her er det vigtigt, at sporet ryddes hurtigt, så det bliver muligt at få mandskab og arbejdskøretøjer ud på stedet, der skal i gang med at hænge ledningerne op igen.  

Genetablering af kørestrømmen er et tidskrævende præcisionsarbejde, og da arbejdskøretøjerne også skal bruge tid til at komme frem, kan det tage op mod 12 timer, dog typisk 5 timer, at få kørestrømmen genoprettet.  

Så lang tid tager det heldigvis sjældent at fjerne et væltet træ. Inden sporet kan åbnes, kan det dog være nødvendigt at gennemgå spor, sporskifter, signaler eller andre dele af jernbaneinfrastrukturen for at sikre, at der ikke er sket skader, der kan bringe jernbanesikkerheden i fare.  

Så snart det er muligt, kommer Banedanmark med en prognose på, hvornår togdriften kan genoptages. Og så snart oprydningsarbejdet er færdigt, vil Banedanmarks Trafikstyring, sammen med jernbanevirksomhederne sørge for at få togtrafikken i gang så hurtigt som muligt.

Værd at vide om banen