Sommerens mange baneprojekter er i fuld gang

Der er historisk stor anlægsaktivitet på jernbanen i disse år, og 2021 er ingen undtagelse. Denne sommer bliver der især arbejdet intensivt med flere store projekter på Sjælland og Falster.

Arbejdet med at bygge en helt ny, attraktiv og grøn jernbane er i fuld gang over hele landet i disse år, hvor Banedanmark bl.a. opgraderer eksisterende strækninger, bygger en helt ny togkorridor til Europa, udruller nye signaler og elektrificerer jernbanen. 

Denne sommer indledes slutspurten på flere store projekter på Sjælland, som Banedanmark forventer at færdiggøre senere på året. Samtidig er nye opgraderingsprojekter gået i gang flere steder. 

Grønne el-tog på vej mellem Ringsted og Næstved
I årene frem mod åbningen af tunnelen under Femern Bælt opgraderer og moderniserer Banedanmark jernbanen mellem Ringsted og Holeby, så den er klar til den nye trafikforbindelse til Europa. Opgraderingen af den ca. 120 km lange strækning mellem Ringsted og Femern skal sikre, at jernbanen har den ønskede kapacitet i fremtiden, og giver samtidig pendlere og passagerer på Sydsjælland og Lolland-Falster en moderne og grøn jernbane.  

En central del af opgraderingen af Ringsted-Femern banen er elektrificeringen, der gør jernbanen klar til fremtidens grønne el-tog. Og mellem Ringsted og Næstved ankommer fremtiden snart. Senere på året er strækningen nemlig klar, så DSB kan indsætte el-tog hele vejen fra København til Næstved. Projektdirektør Klaus S. Jørgensen siger: 

”Sidste år fornyede vi skinner og rettede kurver ud mellem Ringsted og Næstved, så togene kan køre hurtigere i fremtiden, og i Glumsø fik borgerne en helt ny station. Hen over sommeren lægger vi så sidste hånd på elektrificeringen, så der kan indsættes grønne el-tog mellem Ringsted og Næstved senere på året.”

I slutningen af april gennemførte Banedanmark en række tests af det nye kørestrømsanlæg mellem Ringsted og Næstved. Testen foregik med et særligt test-lokomotiv, hvor strømaftageren oven på toget – også kendt som pantografen – løbende blev overvåget, for bl.a. at teste den fysiske kontakt med køreledningerne og strøm- og spændingsforholdene på strækningen. Testen blev gennemført om natten for ikke at genere togpassagererne.  

Dobbeltspor til Falster
Indsættelsen af el-tog mellem Ringsted og Næstved er ikke den eneste milepæl, som Ringsted-Femern-projektet kan markere i 2021. 
Længere sydpå er slutspurten lige nu i gang mellem Orehoved og Nykøbing. Klaus S. Jørgensen siger: 

”Hen over sommeren og efteråret færdiggør Banedanmark det nye dobbeltspor mellem Orehoved og Nykøbing Falster. Samtidig udrulles det nye signalsystem, og det hele tages i brug i slutningen af 2021. Det vil give en større kapacitet og mulighed for hurtigere tog på strækningen til gavn for passagererne. Og så kan passagerer på Nørre Alslev Station vende tilbage til en opgraderet station efter sommerferien.” 

 
Fuld fart på nye signaler
Det er ikke kun på Ringsted-Femern banen, at de nye signalsystemer ruller ud i år. 

Tidligere i år kunne det nye system tages i brug mellem Langå-Holstebro-Struer, og på Sjælland er Banedanmark i øjeblikket i gang med at teste det nye system mellem Køge og Næstved, hvor de nye signaler tages i brug i august. 

”Der er virkelig kommet fart på udrulningen af det nye signalsystem, og i øjeblikket er vi i fuld gang mellem Køge og Næstved og mellem Mogenstrup og Nykøbing Falster. Siden den første udrulning i Nordjylland i 2018, er systemet modnet, og vi har gjort os en masse erfaringer, der nu kommer nuværende og fremtidige udrulninger til gode,” siger direktør for Signalprogrammet Thilde Restofte Pedersen. 
 
Det nye digitale signalsystem er også ved at blive rullet ud på S-banen, hvor det blev taget i brug på Farumbanen og Ringbanen i dette forår. I øjeblikket er arbejdet i gang på Frederikssundsbanen, hvor der bliver installeret udstyr i sporet hen over sommeren. Arbejdet foregår aften, nat og weekend for at påvirke togdriften mindst muligt.  Udrulningen er også i fuld gang på den centrale S-bane-strækning i København og på Køge Bugt-banen. Banedanmark forventer, at det nye signalsystem er fuldt udrullet på hele S-banen i løbet af 2022. 

"De nye signalsystemer er en markant opgradering af banen og vil være med til at give passagererne en mere stabil togdrift med færre forsinkelser, der skyldes signalfejl. Derfor er der som passager god grund til at være glad for, at vi har skiftet de gamle analoge signaler ud med et nyt digitalt signalsystem,” siger Janus Steen Møller, direktør for Signalsystemer i Banedanmark.


Danmarks travleste jernbanestrækning får nye spor

I foråret begyndte Banedanmark et større sporfornyelsesprojekt mellem København og Høje Taastrup, der er en del af Danmarks ældste jernbane, Vestbanen. Helt konkret består arbejdet i at udskifte og forny slidte skinner, sporskifter og sveller på strækningen. Herudover forbedres underbygningen, og afvandingssystemet renoveres.

Erfaringsmæssigt vil fornyelsen af sporene betyde, at der fremover vil opstå langt færre fejl i både spor og sporskifter. Udover den øgede komfort og forbedrede drift er fornyelsen også en forudsætning for at udnytte den fulde kapacitet, som det fremtidige nye signalsystem på strækningen giver mulighed for.
Strækningen mellem København og Høje Taastrup er Danmarks travleste jernbanestrækning. For at genere togpassagererne mindst muligt er sporfornyelsen opdelt i to faser, som løber over to år. Arbejdet med første fase mellem København og Glostrup begyndte i april og forventes færdiggjort 7. november 2021. Den anden og sidste fase mellem Glostrup og Høje Taastrup udføres i 2022.

Læs mere om sporfornyelsesprojektet mellem København og Høje Taastrup

Sporombygning på Slagelse Station
I slutningen af juli begynder et stort sporombygningsprojekt, der skal fremtidssikre Slagelse Station. Arbejdet er et led i opgraderingen af hovedstrækningen mellem Ringsted og Korsør og har til formål at sikre en smidigere trafikafvikling og bedre punktlighed samt hurtigere passage gennem stationen for de gennemkørende tog mellem landsdelene. 

Banedanmark skal blandt andet fjerne en del af de gamle spor på stationen og etablere 6,6 km nyt spor gennem stationen. Derudover skal der fjernes gamle sporskifter og etableres 18 nye sporskifter, og der skal sættes fundamenter og opføres nye kørestrømsmaster på stationen. 

Arbejdet på Slagelse Station fortsætter året ud og ventes færdigt i begyndelsen af 2022.

Læs mere om sporombygningen på Slagelse Station

Elektrificeringen ruller videre i Jylland
Sidste år blev der arbejdet intensivt mellem Vejle og Aalborg, hvor Banedanmark renoverede spor og skinner flere steder, forberedte banen til elektrificeringen og færdiggjorde den nye bane til Aalborg Lufthavn.

Arbejdet fortsætter i år, hvor der i løbet af foråret blev gennemført en række forberedende arbejder på flere broer som led i elektrificeringen mellem Aarhus og Lindholm. Broerne skal renoveres eller erstattes med nye for at gøre plads til kørestrømsanlæggene, der leverer strøm til fremtidens el-tog. 

Hen over sommeren arbejder Banedanmark videre med forberedelserne til elektrificeringen mellem Fredericia og  Aalborg, hvor der hen over sommeren skal arbejdes på en række broer.  Arbejdet er planlagt så det påvirker togtrafikken så lidt som muligt. Der vil dog være weekender med togbusser og aftener med ændrede tider hen over sommeren. 

Derudover skal der gennemføres prøvegravninger mellem Fredericia og Hovedgård. Formålet med prøvegravningerne er at undgå at ødelægge eventuelle kabler de steder, hvor der skal stilles master op til det kommende kørestrømsanlæg. I stedet for at grave hullerne med risiko for at ødelægge kabler, suges jorden op med en skinnekørende ”støvsuger” for at lokalisere eventuelle kabler, som skal omlægges.

Læs mere om elektrificeringen af jernbanen

Fremdrift trods corona
De mange projekter på jernbanen gennemføres i en tid, hvor intet er som det plejer. Peter Jonasson, anlægsdirektør i Banedanmark, siger: 

”Ligesom resten af samfundet har det seneste år også været anderledes for Banedanmark. En del af organisationen arbejder hjemmefra via Skype med planlægning og koordinering af vores mange projekter, mens medarbejdere og entreprenører ude på projekterne arbejder under særlige restriktioner. Men til trods for corona-udfordringer, så rykker Danmark, med sommerens mange projekter, endnu et stort skridt nærmere en opgraderet, tidssvarende og bæredygtig jernbane.”