Sporfornyelse København-Høje Taastrup

I perioden 2021-2022 gennemførte Banedanmark et større fornyelsesprojekt på Danmarks travleste jernbanestrækning mellem København og Høje Taastrup.


To sæsoner

For at genere togpassagererne mindst muligt blev projektet gennemført i to etaper. Første etape blev udført mellem København og Glostrup i perioden april-november 2021, mens arbejdet på strækningen Glostrup-Høje Taastrup udføres i perioden marts-december 2022.

Hvorfor?

Sporfornyelserne betyder, at der fremover vil opstå langt færre fejl i både spor og sporskifter. Udover øget komfort og større driftssikkerhed er sporfornyelsesprojekterne også en forudsætning for at udnytte den fulde kapacitet, som det kommende nye digitale signalsystem giver mulighed for.

Hvad?

Projektet omfattede blandt andet fornyelse af skinner, sveller, sporkasse, sporskifter samt drænarbejder og kørestrømsarbejder.

Hvornår?

  • Første etape mellem København og Glostrup blev udført i perioden april–november 2021. 
  • Anden etape mellem Glostrup og Høje-Taastrup blev udført i perioden 1. marts – 1. december 2022.

 

Borgerkommunikation

August 2022: Orientering om arbejder i efteråret 2022
April 2022: Orientering om årets arbejder i 2022
April 2021: Orientering om årets arbejder i 2021 

 

Områder og perioder med sporarbejde

Banedanmark arbejder på sporene i København V og Valby i perioden medio april til ultimo august 2021.

Udover diverse spor- og afvandingsarbejder skal Banedanmark i dette område også udføre bro- og tunnelarbejder

Bro- og tunnelarbejder

• Fornyelse af gangtunnel på Valby Station (anlægsperiode april-maj 2021) 
• Fornyelse af jernbanebroer over Vigerslevvej (anlægsperiode juli-august 2021)

Perioderne er vejledende.

 

Banedanmark arbejder på sporene Hvidovre og Glostrup i perioden ultimo august til primo november 2021.

Banedanmark udfører primært  spor- og afvandingsarbejder.

Perioden er vejledende.

 

Banedanmark arbejder på sporene mellem Glostrup og Høje-Taastrup i perioden medio maj til december 2022.

Banedanmark udfører primært  spor- og afvandingsarbejder.

Perioden er vejledende.

 

Oversigt over sporfornyelsesprojektet og projektets byggepladser

Nyt fra projektet

København - Høje Taastrup

31
sporskifter
Nye sporskifter
65.000 
M3
Nye skærver
12
km
Nye sporkasser