Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer

ID: BN1-13-3

Normen opstiller først krav på BN1-niveau til etableringsmåden for ledninger, der etableres ved opgravningsfri ledningsetablering og kabelpløjning og til langsgående interne ledninger på dæmninger lagt ved nedgravning.
Derpå opstilles de beregningsmæssige forudsætninger og de supplerende krav til krydsende ledninger med indvendigt overtryk.
Normen gennemgår derefter fælles krav og supplerende BN2-krav til ledningstyper og udførelsesmetoder, herunder Banedanmarks regler for opgravningsfri ledningsetablering.
Til sidst i normen beskrives de supplerende krav til beskyttelsesrør om ledninger med indre overtryk.