Aktuelt

Roskilde Ringsted: Sporfornyelse

Jernbanestrækningen mellem Roskilde og Ringsted er slidt og skal fornyes frem til 2025.

Jernbanestrækningen mellem Roskilde og Ringsted er slidt og skal fornyes. Som passager kan du se frem til en mere behagelig rejse og færre aflysninger, når arbejdet er færdigt.

Hvorfor?

Banedanmark fornyer sporene mellem Roskilde og Ringsted, da infrastrukturen er nedslidt og kræver hyppig vedligeholdelse.

Hvad?

De dele, som jernbanen består af på strækningen er slidte og skal derfor fornyes. Det drejer sig blandt andet om skinner, sporskifter, sveller og ballast. Desuden skal vi forbedre afvandingen og forstærke jernbanedæmninger.

Hvornår?

Arbejdet begyndte i 2022 og fortsætter i 2024 og 2025. Arbejdet gennemføres i flere stadier for at genere togtrafikken på den travle strækning så lidt som muligt. 

Fremtidig betydning

Sporfornyelsesprojektet betyder blandt andet, at der vil opstå færre fejl i både spor og sporskifter, hvilket giver øget komfort og større driftssikkerhed. På den lidt længere bane, så er sporfornyelsesprojekterne en forudsætning for at udnytte den fulde kapacitet, som de nye digitale signalsystemer giver mulighed for. 

For dig som passager

Som togpassager vil du i forbindelse med sporfornyelsesprojektet opleve nedsat hastighed og reduceret drift på strækningen i perioden fra slutningen af august til december i 2024. Der arbejdes i et spor ad gangen ad hensyn til pendlere og togpassagerer.

Husk, at planlægge din rejse på www.rejseplanen.dk

For dig som nabo

Mens Banedanmark fornyer sporene, kan du opleve perioder med nat- og døgnarbejde på skinnerne. I forbindelse med arbejdet kan du også opleve støj og vibrationer fra skinnekørende entreprenørmaskiner, og du kan også opleve mere tung trafik til og fra vores logistikpladser. 

Byggepladser og perioder

I forbindelses med sporfornyelsesprojektet opretter vi en række byggepladser langs med jernbanen, hvor der i perioder kan være en del aktivitet.

Her er en oversigt over byggepladserne.

  • Ny Østergade 7, Roskilde Station: Marts 2022 - december 2024
  • Birkede Brovej 15, Viby Sjælland: April 2022 - november 2024
  • Møllevej 18, Viby Sjælland: April 2022 - november 2024
  • Malervej 2, Borup: Marts 2022 - december 2024
  • Kulmosevej 6, Borup: Marts 2022 - december 2024
  • Køgevej 200, Ringsted: Marts 2022 - december 2024
  • Køgevej 158, Ringsted: April 2022 - november 2024
  • Køgevej 114, Ringsted: April 2022 - november 2024
  • Dyssegårdsvej 27, Ringsted: Marts 2022 - november 2024

En del byggepladser etableres senere i projektforløbet. Vi opdaterer oversigten med byggepladsplaceringer og perioder løbende.

Har du spørgsmål til projektet, kan du kontakte os her. 

Fakta om sporfornyelsen

Justering af spor: 30,5 km

Indbygning af nye kabelrender: 1,5 km

Nye skinner og sveller: 29 km

Rensning af ballast (skærverne i sporet): 22,5 km

Udskiftning af sporkasse: 2,8 km

Justering af kørestrømsophæng: 30,5 km

Borgerkommunikation

Byggepladser mellem Roskilde og Ringsted

Find vej

Mit-Tog

MitTog - direkte på mobilen

Appen MitTog gør det nemmere og hurtigere at se, hvornår det næste tog kører fra stationen. Både på fjernbanen og S-banen.

Læs mere om Appen

Rejseplanen_web

Rejseplanen

Planlæg din rejse

Rejseplanen