Aktuelt

Hjørring Station: Sporfornyelse og nyt spor

Banedanmark fornyer og opgraderer i de kommende måneder jernbanen ved Hjørring, så kapaciteten på banen øges og jernbanen kommer i god form.

Vi anlægger et nyt 700 meter langt  dobbeltspor syd for Hjørring Station. Samtidig fornyes sporene på Hjørring Station. Arbejdet indebærer bl.a. udskiftning af skinner, sveller og sporskifter på stationen, rensning eller udskiftning af skærver samt fornyelse af sporkassen, som er fundamentet under sporene.

Sporfornyelsen og kapacitetsudvidelsen ved Hjørring Station udføres fra juni til slutningen af november 2024.

Arbejdet vil fra slutningen af juli frem til begyndelsen af oktober påvirke togtrafikken til og fra Hjørring.

Fakta

Vi skal blandt andet:

  • Forny spor 1 på Hjørring station og mellem Vrå og Hjørring
  • Udvide kapaciteten ved at anlægge et 700 meter langt dobbeltspor syd for Hjørring Station


Borgerkommunikation

Nabobrev 18.04.2024