Strøm og sikkerhed

Du må hverken opholde dig eller færdes på banens areal – heller ikke under sporspærringer.

Der er en række strenge krav til personer, der i arbejdssammenhæng færdes tættere end fire meter på nærmeste skinne.

Sikkerheden på den danske jernbane er meget høj, Men desværre hænder det, at nogle fristes til at kravle op på et tog eller nærme sig køreledningerne - og det har alvorlige konsekvenser.

Masterne til køreledningsanlægget er i modsætning til andre højspændingsmaster ikke alle steder forsynet med advarselsmærker for højspænding.

Du forbinder måske ikke et tog med fare for strøm, og det kan se ufarligt ud at kravle op på et tog i film og spil, men når det handler om strøm, kan du blive ramt, selvom du ikke er i direkte kontakt med kørestrømsledningen. 

Hvis man rører en køreledning og har jordforbindelse, bliver der typisk trukket 1500 ampere og det svarer til en energi på 37,5 millioner watt. Det er nok til at trække et godstog på 2000 ton i gang

 

Sikkerhedsstyrelsens pjece om respekt for afstanden til køreledninger:

”Et tog skal bruge 25.000 volt for at køre. Toget kan få energien fra kørestrømsledninger. Ledningerne er livsfarlige at komme tæt på, fordi de ikke er isolerede. Strømmen er så kraftig, at du ikke engang behøver røre ledningen for at få stød, du kan dø af. De er livsfarlige op til 1,5 meter væk – og selv på den afstand, kan du blive dræbt.

Der er strøm på køreledningerne, selv om toget holder parkeret. 25.000 volt = 108 gange mere end spændingen i en almindelig stikkontakt. 25.000 volt = 500 gange mere end et menneske kan tåle.”

Læs hele pjecen her, som er udarbejdet af Sikkerhedsstyrelsen til undervisningsformål.

 

Hvis du er interesseret i, hvordan vores medarbejdere i sporet skal passe på og hvilke regler, der gælder, så kan du læse mere i denne pjece udarbejdet til vores medarbejdere, som også kommer på kursus i at færdes sikkert på banen.

Selv vores ansatte, der arbejder på banen, må ikke komme nærmere end 1,75 m på spændingsførende konstruktioner og strømaftagere.