Opgradering af Næstved Station færdiggøres i sensommeren

Banedanmark forventer at afslutte opgraderingen af jernbanen mellem Ringsted og Nykøbing Falster sidst på året som planlagt. Opgraderingen betyder blandt andet, at der kan indsættes klimavenlige el-tog på hele strækningen mellem København og Næstved senere på året.

Banedanmark forventer at afslutte opgraderingen af jernbanen mellem Ringsted og Nykøbing Falster sidst på året som planlagt. Opgraderingen betyder blandt andet, at der kan indsættes klimavenlige el-tog på hele strækningen mellem København og Næstved senere på året.

Frem mod åbningen af den kommende Femern-bælt tunnel opgraderer Banedanmark jernbanen mellem Ringsted og Rødby. Opgraderingen af den ca. 120 km lange strækning skal sikre, at jernbanen har den ønskede kapacitet i fremtiden, og giver samtidig pendlere og passagerer på Sydsjælland og Lolland-Falster en grøn og effektiv jernbane.  

Sidste år opgraderede Banedanmark strækningen mellem Ringsted og Næstved, hvor der bl.a. blev renoveret spor og udrettet kurver, så togene kan køre hurtigere. Og netop nu lægger Banedanmark sidste hånd på elektrificeringen af strækningen, så den senere på året er klar til fremtidens grønne el-tog.  

I december tager Banedanmark desuden et nyt dobbeltspor mellem Orehoved og Nykøbing Falster i brug. Dobbeltsporet vil, sammen med et helt nyt signalsystem, give større kapacitet og mulighed for hurtigere tog på strækningen. 

Sikringsanlæg ved Næstved ibrugtages i sensommeren
De fleste arbejder er gået efter planen. Opgraderingen af et gammelt sikringsanlæg ved Næstved Station har dog taget længere tid end planlagt.  Klaus S. Jørgensen, der er projektdirektør på Ringsted Femern banen siger: 

”Som led i opgraderingen af strækningen mellem Ringsted og Næstved er det nødvendigt også at opgradere et mere end 40 år gammelt sikringsanlæg ved Næstved, så det bliver klar til fremtidens el-tog. Arbejdet med at forberede den gamle teknologi til fremtiden har desværre været mere kompliceret end ventet, og det har derfor været nødvendigt at udskyde ibrugtagningen til sensommeren. Jernbanens sikringsanlæg er en helt central del af jernbanesikkerheden – og den går vi ikke på kompromis med. Vi sætter derfor ikke det opgraderede sikringsanlæg i drift, før vi er helt sikre på, at det lever op til sikkerhedskravene.” 

Forbedringer på Sydbanen ankommer planmæssigt i slutningen af 2021 
Trods udfordringerne med sikringsanlægget, så glæder Klaus S. Jørgensen sig over, at den overordnede tidsplan for første fase af Ringsted-Femern banen skrider planmæssigt frem: 

”Helt grundlæggende, så holder vores overordnede tidsplan for opgraderingerne mellem Ringsted og Nykøbing F. Justeringerne i tidsplanen for sikringsanlægget ændrer heldigvis ikke ved, at vi som planlagt forventer at være klar til, at der kan indsættes el-tog mellem Ringsted og Næstved i slutningen af 2021.” 

Arbejdet påvirker tog-trafikken
Sikringsanlægget ved Næstved tages i brug i perioden fra d. 27. august til og med 7. september 2021. Udover arbejdet med sikringsanlægget, foretager Banedanmark også andre arbejder på strækningen, bl.a. gennemføres der test af det nye signalsystem mellem Mogenstrup og Nykøbing Falster, og der foretages prøvegravninger på Falster, som forberedelse til de kommende kørestrømsmaster, der er en del af elektrificeringen af Ringsted-Femern banen. 

Mens arbejderne står på, kører der ikke tog mellem Ringsted-Næstved-Nykøbing F og mellem Køge og Næstved. DSB indsætter togbusser på strækningerne, og det er muligt at planlægge sin rejse på Rejseplanen.  

Togdriften på Sydbanen genoptages d. 8. september,  når sikringsanlægget ved Næstved er taget i brug. Ændringen i tidsplanen for sikringsanlægget betyder dog, at togpassagerer mellem Lundby og Næstved skal regne med ca. 5-10 minutters længere rejsetid i perioden fra d. 10. oktober til 12. december 2021. 

Kontakt: For yderligere informationer kontakt Banedanmark Presse på tlf. 82341313 eller mail presse@bane.dk. 

 

Seneste nyheder om Ringsted-Femern Banen