Kulturnat: Kom helt tæt på bane-naturen med Banedanmark

Kom og lær, hvordan dødt træ kan give insekter og andre af naturens kriblekrabledyr nyt liv, og vær selv med til at sprede natur fra bane til baggård, når Banedanmark inviterer til en aften med sjov, leg og læring på Kulturnatten. 

Banedanmark arbejder for den vilde natur og biodiversitet langs banen – og hvordan det foregår, kan du nu blive meget klogere på, når Banedanmark inviterer inden for til Kulturnat og sætter fokus på naturen og biodiversiteten langs banen. 

”På Kulturnatten vil vi gerne invitere børn og voksne til en sjov og lærerig aften, hvor man selv kan få fingrene i banenaturen og høre mere om, hvordan vi i Banedanmark arbejder for, at jernbanen bliver en del af løsningen på tidens klimaudfordringer og biodiversitetskrise,” siger Bianka Saarnak, områdechef i Banedanmark. 

Både for børn og voksne

På Kulturnatten kan børn og voksne i Banedanmarks telt få indblik i, hvordan Banedanmark arbejder for natur og biodiversitet langs banen og bl.a. laver ”insekthoteller” til glæde for insekter, smådyr og svampe.
 
Samtidig får besøgende chancen for selv at være med til at skabe sammenhængende natur ved at sprede frø, der er samlet i naturen på Banedanmarks arealer langs banen, i egne haver og baggårde.    
 

Aktiviteter:


Lav dit eget insekthotel

Hvor det er muligt, laver Banedanmark som en del af sin naturpleje ”insekthoteller” langs banen. På Kulturnatten kan du bygge dit eget insekthotel, tage det med hjem og på den måde være med til at øge biodiversiteten i dit nabolag. Imens kan du høre mere om, hvordan Banedanmark arbejder for at fremme natur og biodiversitet langs banen.

Spred banenaturen til din altankasse eller baggård

Naturen langs banen er ofte præget af mange års togdrift og er derfor mange steder rå og næringsfattig. Det lyder måske ugæstfrit, men faktisk giver det optimale forhold for sjældne lys- og varmeelskende planter og insekter.

I Banedanmarks telt kan du få din egen frøpose med banenatur med hjem og sprede natur og biodiversitet fra planterne langs banen til din baggård eller din altan.

Tegn fremtidens grønne bane

I teltet vil man også finde et stort lærred, hvor man kan tegne, klippe og klistre sin egen vision for fremtidens grønne jernbane.

Praktisk:


• Kom til Kulturnat med Banedanmark fredag d. 15. oktober fra kl. 17-22.

• Besøg teltet ved Frederiksholms Kanal ved Transportministeriet.

Fakta:

  • Banedanmark råder over ca. 4.500 hektar natur langs banen. Det svarer til næsten 6.400 fodboldbaner, hvor der lever rødlistearter, som er truede planter og dyr.

  • Derfor arbejder Banedanmark for at styrke den vilde natur langs banen til gavn for biodiversiteten i Danmark og til glæde for de mange sjældne dyre- og plantearter, der lever langs banen.

  • Naturen langs banen er ganske unik og spænder fra grus-arealer og krat, der er levested for en lang række sjældne og nøjsomme arter indenfor plante- og dyreriget, som ellers ville blive udkonkurreret af andre planter, til Danmarks længste skovbryn og godt 1.200 km vandførende grøfter, der er levesteder og fødegrundlag for både pattedyr, fugle, padder og insekter og fungerer som vigtige spredningskorridorer for flora og fauna.

  • Banedanmark udfører naturplejeprojekter på udvalgte steder langs jernbanen. Indsatsen er med til at styrke biodiversiteten i Danmark til gavn for de mange sjældne dyre- og plantearter.

  • Hvor det er muligt, laver Banedanmark fx insekthoteller af træ, som får lov at blive liggende, så svampe, insekter og dyr kan flytte ind og skabe gode levebetingelser for hinanden. Andre steder langs banen lader Banedanmark en del af stammen fra døde træer – de såkaldte ’ruintræer’ – stå tilbage, som med tiden bliver til ’lejligheder’ for svampe, smådyr og insekter og øger biodiversiteten i området.

  • Læs mere om Banedanmarks arbejde for natur og biodiversitet langs banen her.

nyheder fra den grønne bane