Den grønne bane

Banedanmark er en af landets største naturforvaltere

Langs den danske jernbane er der 4500 hektar naturområde - svarende til ca. 6.400 fodboldbaner. 

Jernbaneterrænernes skov, krat og grusarealer er guf for sjældne plante- og dyrearter. Særligt de nedlagte baneterræner har et helt unikt klima, som man ikke ser andre steder i Danmark.

I Banedanmark arbejder vi målrettet på at fremme naturen og biodiversiteten på områderne langs jernbanen. Det gør vi ved at skabe de bedst mulige betingelser for dyre- og plantelivet langs jernbanen.

Her kan du få indblik i hvad Banedanmark gør for at fremme naturen langs banen.

 
Birkemus

Banenaturens hemmelige verden

Vi zoomer ind på banens hemmelige verden

Læs om banenaturen
Jernbane natur

Sådan arbejder Banedanmark for naturen

Vi udfører naturpleje og tager hensyn til naturen, når vi udfører vores projekter

Læs mere om vores arbejde
Banen i det grønne

Særlig natur langs banen

Områderne langs med banen er gud for sjældne plante- og dyrearter, som rubittermælk, seglgræshoppen, humlebillen, dværgblåfuglen, biulv og salomons lysestage. Der er flere sjældne arter langs den danske jernbane end nogen andre steder i landet.

Læs om naturen langs banen

Nyheder fra den grønne bane