Sådan kører togene

I Banedanmark måler vi punktlighed på 2:59 minutter. Fra kundeundersøgelser ved vi, at tre minutter er grænsen for, hvornår man som passager føler sig forsinket.
 
Vi måler på rettidige ankomster inden for 2:59 minutter og vægter for passagerer. Det vil sige, at et tog i myldretiden med mange passagerer vægter mere end en afgang med færre passagerer i ydertimerne. Tog aflyst mindre end 72 timer før afgang tæller som forsinket.
 

Målsætning

Banedanmarks målsætning er, at kundepunktligheden for DSB fjern- og regionaltogene skal være minimum  77,9 %. På S-banen er målsætningen minimum 92,3%. 
 
Du kan se punktligheden for togene på daglig basis herunder, derudover så bliver punktligheden opgjort hver måned, hvilket du også kan finde her.

 

Vi har i øjeblikket problemer med visningen af punktlighedstallene. Vi arbejder på at løse sagen.

 

 

Her kan du se togenes punktlighed for i dag