Vi reducerer CO2-udledningen fra jernbanen

Banedanmark forsyner de jernbanevirksomheder, som anvender elektrisk trækkraft på den elektrificerede del af det danske jernbanenet med kørestrøm.

Foruden kørestrøm har Banedanmark et eget energiforbrug til administrationsbygninger, sikringshytter, overkørselsanlæg, sporskiftevarme, belysning, pumper, vedligeholdskøretøjer mv.

Årstal

Elforbrug i MWH

Liter fyringsolie, diesel & benzin

M3 Gas

2013

51.762  1.867.836  Ingen data 
 2014  45.492  1.793.089  161.757
 2015  44.560  1.804.981  70.490
 2016  50.170  1.699.499  49.195
 2017  46.365  1.582.158  36.614
 2018  49.888 1.453.057   39.415
 2019  42.376  1.319.349  29.166
 2020  39.704  1.141.730  30.595


Banedanmark gennemfører frem mod 2027 en omfattende elektrificering af jernbanen, som er til gavn for både miljøet og togdriften. Eltog udleder langt mindre CO2 til atmosfæren, støjer mindre og giver et bedre miljø ved stationerne og langs banen. Derudover giver eltog mulighed for at køre med højere hastighed end man kan med dieseltogene.

Gennem de seneste 10 år har Banedanmark arbejdet aktivt med energiledelse, der sikrer, at energibesparelser planlægges og gennemføres i alle dele af Banedanmarks organisation. Eksempler herpå er udfasning af naturgas og fyringsolie til opvarmning i Banedanmarks bygninger, indfasning af LED-lys på stationer og besparelser på drift af sporskiftevarmen.

I perioden 2007-2020, har Banedanmark realiseret 17.798 MWh energibesparelser, svarende til elforbruget for ca. 4.000 danske husstande med to voksne og to børn.

Figuren herunder viser udviklingen i Banedanmarks CO2-udledninger fra driften af jernbanen jf. GHG-protokollen:

Figuren viser udviklingen i Banedanmarks CO2-udledninger fra driften af jernbanen jf. GHG-protokollen: