Støj fra jernbanen

Banedanmark har en målsætning om i størst muligt omfang at begrænse støj fra jernbanetrafikken og fra anlægs- og vedligeholdelsesarbejderne langs banen. Det sker bl.a. med  støjdæmpende tiltag og konstruktioner i form af støjskærme langs banen og støjdæmpende vinduer i huse langs banen. 

Banedanmark arbejder desuden løbende på at dæmpe støjen og vibrationerne ved kilden, hvor dette er muligt. Det kan være i form af hyppigere vedligehold af skinnerne eller ændret konstruktion af sporet.

I forbindelse med etablering af nye jernbaner eller større hastigheder på eksisterende strækninger, vil Banedanmark beregne støj- og vibrationsniveauet og kontakte de berørte naboer.