En klimavenlig transportform

Jernbanen er en bæredygtig og klimavenlig form for transport, som kan være med til at nedsætte CO2-udslippet til atmosfæren. Et skift fra især fragt af gods fra luft og vej kan være en stor fordel for samfundet og miljøet.

 

Jernbanesektoren har allerede gjort meget for at nedsætte CO2-udslippet, f.eks. faldt det totale CO2-udslip fra jernbanesektoren med 38 % mellem 1990 og 2007 og udviklingen fortsætter.

 

I 2011 vedtog EU Kommissionen et mål om, at transportsektoren skal reducere CO2-udslippet fra sektoren med 60 % i 2050, blandt andet ved at flytte gods fra vej og luft til jernbanen og udvikle mellemlange jernbanerejser for passagerer ved især udbygning af højhastighedsbaner.

 

Sektoren har indgået en aftale om at nedsætte CO2-udslippet med 50 % målt ud fra basisåret 1990. Jernbanesektoren stræber efter et CO2- neutralt jernbanesystem i 2050, som også vil indbefatte leverandørerne af f.eks. strøm. På energiområdet er der sat et mellemlangt mål om at reducere strømforbruget med 30 % og i 2050 at have opnået en halvering af forbruget.

Læs også