Nye digitale signalsystemer til fjernbanen og S-banen

Læs mere om nye signaler til fjernbanen og S-banen

Flere tog til tiden

De gamle, analoge signaler er både slidte og teknologisk forældede, og derfor er de ofte årsag til forsinkelser. Med udrulningen af de nye signalsystemer bliver både tog og skinner udrustet med nyt, digitalt udstyr. Det betyder færre komponenter langs sporet, som kan gå i stykker, og det mindsker risikoen for forstyrrelser i togdriften.

 

Hurtigere tog

Mere end 300 tog bliver udrustet med nyt, teknisk udstyr. De nye systemer overvåger bl.a. togets hastighed, holder styr på køretilladelser og hele strækningens forløb. På den måde giver systemerne en mere effektiv togdrift, som vil gøre det muligt at køre med højere hastighed på visse strækninger på fjernbanen.

 

Øget sikkerhed

I dag består fjernbanen af flere forskellige sikkerhedssystemer. Med udrulningen af ERTMS vil jernbanen få et mere ensartet og endnu højere sikkerhedsniveau. De nye systemer sørger bl.a. for at overvåge køretilladelser, og hvis ikke de modtager den nødvendige tilladelse i tide, bremser det automatisk toget.

 

Bedre trafikstyring

Med det nye signalsystem bliver togene og skinnerne udrustet med nyt, teknisk udstyr, som kommunikerer i ét samlet system. På den måde ved den centrale trafikstyring helt nøjagtigt, hvor toget befinder sig. Det giver mulighed for at optimere planlægning af togtrafikken, så der bl.a. kan køre flere tog på skinnerne. Altså gør de nye systemer det nemmere at udnytte hele jernbanens kapacitet.

 

Bedre trafikinformation

De nye signalsystemer gør det muligt for den centrale trafikstyring at få langt mere præcise informationer om togtrafikken end i dag. Det betyder, at det vil være muligt at give passagererne endnu bedre trafikinformation via højttalere og skærme på stationer, end det er i dag.

 

En fremtidssikret jernbane til digital tidsalder

Med det nye system bliver infrastrukturen langs skinnerne, tog og trafikcentre integreret i ét samlet digitalt system. Jernbanen får dermed et markant teknologisk løft, som vil gøre den mere en fremtidssikret, stabil og sammenhængende del af den danske infrastruktur. Resultatet er bedre trafikinformation, flere tog og flere tog til tiden.

 

Fakta om det nye signalsystem på den danske jernbane

Det nye signalsystem, kaldet ERTMS (European Rail Traffic Management System), er ved at blive udrullet på hele den danske jernbane. Det bygger på fælleseuropæiske standarder og skaber bedre betingelser for togtransport på tværs af europæiske landegrænser, da signalsystemet i tog og infrastrukturen langs skinnerne bliver ensartet.

 

På S-banen er signalerne i 2022 fuldt ud overgået til et bybanesystem kaldet CBTC. Det bliver i dag anvendt i en række storbyer verden over. 

Seneste nyt

PROJEKTET I BILLEDER

Medfinansieret af EU