Nye signaler til fjernbanen og S-banen

Signaler til fremtiden

Mange af de danske signalanlæg er forældede og flere så nedslidte, at de ofte er grund til forsinkelser i togtrafikken.  Banedanmark er derfor i gang med en totaludskiftning af de forældede danske signalanlæg på både S-banen og fjernbanen. 

S-banen forsynes med CBTC-teknologi (Communication Based Train Control), mens fjernbanen skal leve op til reglerne for det fælleseuropæiske standardsystem kaldet ERTMS (European Rail Traffic Management System).

De nye signalsystemer vil medføre færre forsinkelser og give mulighed for højere hastighed og flere tog.

Vi er i øjeblikket i fuld gang med at udrulle nye signalsystemer på jernbanen, men tilpasningen til den danske jernbane har vist sig mere kompliceret end forventet. 

Se hvor vi arbejder og seneste nyt om vores arbejde

Fordele ved nye signalsystemer

Med nye signalsystemer får Danmark en bedre jernbane med flere tog til tiden, et ensartet højt sikkerhedsniveau og færre forsinkelser, som skyldes signalfejl.

Læs mere om fordelene ved det nye signalsystem. 

En ny plan for sammenhængende og fremtidssikret togtransport i Danmark

Banedanmark præsenterede den 15. november 2017 transportforligskredsen for en ny udrulningsplan for Signalsystemet, som forligskredsen bakker op om. Planen er udviklet under maksimal hensyntagen til togdriften og passagererne og skal sikre størst mulig stabilitet i togdriften samt sørge for, at udrulning af signalsystemet ikke forsinker elektrificeringen og introduktionen af fremtidens elektriske tog i Danmark.

Nyhed: Banedanmark præsenterer plan for sammenhængende og fremtidssikret togtransport

Læs mere om planen i Transportministeriets pressemeddelelse

seneste nyt

nye signaler til fjernbanen og S-banen

Vi gør opmærksom på, at vi gemmer de data om dig, som du har oplyst i din henvendelse. Du kan læse mere om Banedanmarks persondatapolitik her: www.banedanmark.dk/persondatapolitik
Skriv dit spørgsmål her
Skriv dit navn her
Skriv din e-mail her
Brug denne egenskab til at vise en kort beskrivelse, noter eller vejledning, som brugeren kan læse i forbindelse med at formularen udfyldes. Det vil vises under indholdet af formularen.