Nyt udstyr i togene

Alle tog udstyres med ETCS

Alle tog på fjernbanen - op imod 750 passager- og godstog - skal udrustes med togkontrolsystemet ETCS (European Train Control System), som er en forudsætning for, at signalerne fra det nye signalsystem kan modtages i togene.

Med det nye system modtager lokomotivføreren signalet direkte på en skærm i førerrummet via radiokommunikation. Det betyder, at de fysiske signaler du i dag kan se langs jernbanen i form af små trafiklys, i fremtiden bliver overflødige. Med det nye signalsystem vil meget af det udstyr, som ellers har været en fast del af jernbanen forsvinde.

Det nye radiobaserede togkontrolsystem vil gøre det muligt at køre flere tog med kortere afstand. Det skyldes, at signalafsnit i sporet kan gøres kortere, når der ikke skal opsættes fysiske signaler for hvert afsnit.

Det vil fortsat være lokomotivføreren, som styrer toget. Togkontrolsystemet overvåger blot, om føreren faktisk kører efter signalerne. Hvis der køres for hurtigt eller frem for rødt signal, stopper systemet toget. Togkontrolsystemet er altså en sikkerhedsfunktion. 

Oversættelse fra gammelt til nyt
I udrulningsfasen vil der være mange tog, som skal kunne køre fra strækninger med gammelt signalsystem over på strækninger med ny signalteknologi. Danmark er forpligtet til at gøre dette muligt. Derfor har Banedanmark udviklet en såkaldt STM (Specific Transmission Module), som er et oversættelsesmodul, der sikrer, at tog udrustet med ETCS kan køre på strækninger med det nuværende danske togkontrolsystem (ATC). 
 
ETCS specifikationerne er delt op i to såkaldte baselines. I Danmark baseres udrulningen af signalsystemet og dermed STMen på ETCS baseline 3.

EU-logo for TEN-T-samarbejdet