Vindmålinger fra Storebælt 2.1.2019

Bemærk, at reglerne, der omtales nedenfor, er blevet midlertidigt ændret ved Trafikstyrelsens påbud den 8.1. Læs mere om trafikstyrelsens påbud

I forbindelse med ulykken på Storebælts lavbro den 2. januar, hvor et lyntog blev ramt af genstande fra et modkørende godstog kan Banedanmark oplyse følgende:

Banedanmark holdt broen åben i overensstemmelse med de gældende regler. Banedanmark skal ifølge de gældende regler, SIN-L 1.4, nedsætte hastigheden for godstog, når den gennemsnitlige vindstyrke når over 21 m/s i ti på hinanden følgende minutter. SIN-instruksen, som Banedanmark arbejder efter, har fungeret uden hændelser i en årrække og er godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. SIN-L kan hentes via linket til højre.

Målinger

Det er målinger fra Sund & Bælt, der ligger til grund for reduktioner i trafikken over Storebæltsbroen. Målingerne er fra Sund & Bælts SRO-system, der modtager og videresender vinddata til Banedanmark. Disse har ikke overskredet grænserne, og der har derfor ikke været lagt restriktioner.

Se,  hvor Sund&Bælt har placeret deres vindmålere.

Hvad siger reglerne?

Reglerne for vind på Storebælt er defineret som gennemsnitlig middelvind over 10 minutter. Hvis middelvinden i 10 på hinanden følgende minutter overstiger 21 sekundmeter, går der en alarm i Banedanmarks fjernstyringscentral. Hastigheden på godstog sættes i et sådant tilfælde ned til 80 km/t.

Hvis middelvinden overstiger 25 m/s i mere end 10 minutter, lukkes der for al togtrafik på Storebæltsbroen.

Hvorfor middelvind?

Middelvind giver et billede af, hvordan vejret arter sig, og et billede af de risici, som kraftig vind kan give. Det skyldes blandt andet de hvirvler, som et vindstød giver. Et kort vindstød kan godt være stærkt (mange sekundmeter), men det er kort, så det er ikke nødvendigvis så stor en risikofaktor som et vindstød af lavere styrke, der varer længere tid. Måler man ud fra vindstød, så er der desuden det problem, at forskellige vindmålere giver forskellige resultater. Middelvind benyttes blandt andet også inden for flytrafikken som indikator for, hvornår der skal indføres restriktioner.

Vindmålinger

Vindmålinger fra Storebælt den 2.1.2019 kl. 03:00-08:00

Vindmålinger fra Storebælt den 2.1 2019 kl. 03:00-08:00

Målingerne vises i et skema med fem kolonner. Sådan læser du kolonnerne:

Kolonne 1: Tidspunkt
Kolonne 2: Nummer på vindmåler
Kolonne 3: Laveste vindhastighed inden for det givne tidsrum (minut)
Kolonne 4: Højeste vindhastighed inden for det givne tidsrum (minut)
Kolonne 5: Middelvind inden for minuttet