Øjeblikkelig implementering af påbud

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i dag påbudt, at Banedanmark og jernbanevirksomhederne sikrer, at al godstransport på Storebæltsbroen sker under skærpede vilkår i forhold til fart og vindforhold.

De nye vilkår er følgende:

- Ved stiv kuling (15 m/sek) og tværvind skal hastigheden for godstransport med vindfølsomme køretøjer nedsættes til 80 km/t

- Ved stormende kuling (20 m/sek) og tværvind forbydes godstransport med vindfølsomme køretøjer

- Ved storm (25 m/sek) forbydes alt godstransport.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen meddeler, at man afventer Havarikommissionens arbejde med at få afdækket årsagen til ulykken den 2. januar 2019, og styrelsen vil, i takt med at yderligere viden om årsagen til ulykken fremkommer, vurdere grundlaget for opretholdelse af dette påbud, herunder behov for ændringer.