Sporet 

Hvordan er et jernbanespor sammensat? Det kan du læse mere om her.

Sporet er en samlet betegnelse for den konstruktion der består af et fast underlag, et eller flere bærelag, skinnerne, som togene kører på, og noget, som sørger for, at skinnerne ligger med den korrekte afstand.

Et klassisk jernbanespor er opbygget af ét gruslag (underballast), et lag skærver (ballast), sveller og skinner som holdes fast til svellen ved hjælp af  befæstelser.

Der findes også typer, hvor ballasten består af grus, eller svellerne er erstattet af en fast flade bestående af eksempelvis beton.

Alle disse komponenter, der også kaldes baneoverbygningen, har hver sin unikke funktion, som tilsammen danner en stabil, pålidelig og sikker ”vej”, som togene kan køre på.

Den skal også have tilstrækkelig bæreevne for at kunne tåle belastningen fra togene, som skal sikre en så rolig og sikker kørsel som mulig.

Baneoverbygningen består af:
  • Skinner
  • Sporskifter, skinneudtræk og særlige sporkonstruktioner
  • Befæstelsesdele
  • Sveller
  • Skærveballast 
  • Underballast
Underbygningen er alt det som kræves for at bære overbygningen. Det vil sige banedæmninger, broer, rør, perrontunneller med videre.
Underbygningen skal kunne:
  • Optage belastningerne fra overbygningen
  • Bortlede overfladevand og grundvand på en sådan måde, at sporet ikke sætter sig og der opstår skader

Du kan læse mere om sporets opbygning i publikationen Sporteknik, Danske jernbaners opbygning, konstruktion og komponenter.