Køreplanlægning

I Banedanmark laver vi de køreplaner, som togene kører efter. Det gør vi i samarbejde med togselskaberne og med udgangspunkt i de ønsker, som togselskaberne har.

Vi lægger køreplaner for alle de tog, der kører på vores infrastruktur - det vil sige det statslige jernbanenet;  fjern- og regionaltrafikken, trafikken på S-banen, godstrafikken.

Vi lægger køreplaner i samarbejde med togselskaberne. Hvert år kommer der en ny køreplan, som træder i kraft i december. Alle køreplaner for passagertog fremgår af Rejseplanen.

Vi kører trafik, mens vi bygger banen

Vi er ved at bygge en ny jernbane i Danmark. Samtidig skal der køre tog på skinnerne. Det er et stort puslespil at få de store projekter, som vi i disse år er i gang med på jernbanen, vedligeholdsarbejder og jernbanevirksomhedernes ønsker til at gå op i en højere enhed.

Indimellem bliver vi nødt til at spærre strækninger helt eller delvist, fordi vi skal arbejde på jernbanen. Vi korrigerer derfor også køreplanerne, så ændringer til den planlagte trafik, som skyldes sporarbejder, kan meldes ud i god tid, inden vi udfører dem. Men i en verden, hvor jernbanen også er en byggeplads, kan og vil der også altid opstå akutte arbejder, som vi skal tage hånd om med det samme. Det gør vi i tæt dialog med togselskaberne og altid med fokus på, at det skal give værdi for passager- og godskunder.

Vi laver også daglig opfølgning på trafikken og holder køreplanerne op imod, hvordan trafikken rent faktisk kører på skinnerne. Det gør vi for hele tiden at blive klogere på, hvordan vi kan optimere togtrafikken og lægge gode og robuste køreplaner.