Derfor sliber Banedanmark skinnerne

Skinnerne bliver slebet, høvlet og fræset - med forskellige formål.
Hver dag kører der over 3.000 tog på det danske jernbanenet, og det slider på skinnerne. For at du som passager kan få en god og punktlig togtrafik er det vigtigt, at skinnenettet er godt vedligeholdt.
 

Sliber og fræser

En vigtig del af vedligeholdelsesarbejdet består i at slibe og fræse skinnerne. Det arbejde sørger forskellige specialtog for. Togene har forskellige opgaver, og på disse sider kan du læse mere om specialtogene og deres arbejde på skinnerne. 

Vi lejer togene hos internationale jernbaneentreprenører, og slibetogene betjenes af specialuddannet personale. Herudover kører der en lods fra Banedanmark med på toget. Lodsen er sikkerhedsuddannet og har det nødvendige kendskab til jernbanestrækningen. 
 
Når skinnerne slibes eller fræses, giver det færre vibrationer i sporet, revner i skinnerne fjernes, og afstanden mellem skinnerne optimeres.  Alt sammen er det med til at sikre, at sporet er i god form og dermed ikke kræver så mange reparationer. Støj fra skinnerne reduceres også.
 

Forlænger sporets levetid

Det er ikke billigt at leje et specialtog med uddannet personale.  Hertil kommer en række andre udgifter som eksempelvis lønnen til den sikkerhedsuddannede lods fra Banedanmark - alligevel er der god økonomi i det for Banedanmark, fordi arbejdet reducerer udgifterne til vedligehold og forlænger sporets levetid.
 
I fremtiden skal der køre langt flere tog på skinnerne, og derfor er det vigtigt med en effektiv vedligeholdelsesindsats, som vi kan udføre samtidig med, at du som passagerer oplever færrest mulige forstyrrelser i trafikken. Blandt andet derfor kører de forskellige specialtog fortrinsvis om natten.
 

På siderne her kan du læse mere om de forskellige tog.

Skinnefræseren

Temaer