To jyske strækninger opgraderes med nyt signalsystem

I august 2022 får strækningerne Vejle-Holstebro og Herning-Skanderborg et nyt, digitalt signalsystem.

Fra maj til august lægger Banedanmark sidste hånd på et nyt, digitalt signalsystem mellem Vejle og Holstebro samt mellem Skanderborg og Herning. Formålet er flere tog til tiden og en mere stabil togdrift.

Over hele landet er Banedanmark i færd med at fjerne de gamle, analoge signaler langs jernbanen for i stedet at udrulle et nyt, avanceret signalsystem. De gamle signaler er forældede og ofte årsag til forsinkelser i togtrafikken. Derfor vil det nye signalsystem bl.a. have til formål at give flere tog til tiden, en mere stabil togdrift og bedre trafikinformation.

"Danmark er et foregangsland i Europa, når vi udruller digitalt signalsystem på alle de nationale strækninger. Vi har bl.a. udrullet systemet på strækningen mellem Langå, Struer og Holstebro, på Thybanen og på strækningen fra Aalborg til Frederikshavn. Erfaringerne fra disse og andre strækninger rundt om i landet er positive i form af flere tog til tiden og bedre trafikinformation," siger Mads Søndergaard Petersen, områdechef for Signalprogrammet på fjernbanen, og fortsætter:

"Nu er turen kommet til to andre af de meget trafikerede strækninger i Jylland, så passagererne på disse strækninger også vil få en bedre togoplevelse i fremtiden." 

Kompleks operation

Når det nye signalsystem bliver taget i brug fra Holstebro via Herning til hhv. Vejle og Skanderborg, er det den fjerde udrulning i Jylland, som Banedanmark kan sætte punktum for. Forud går flere års indsats med bl.a. at udvikle, implementere og teste nye komponenter i sporet og i Arrivas tog. 

Derudover er alt fra lokomotivførere til trafikledere blevet uddannet i at bruge det nye system. Så nu er Banedanmark klar til at slå hele systemet til, så strækningerne kan overgå til de nye signaler.

"Det lyder måske som en let sag, men tværtimod er det en meget kompleks operation, som vi skal udføre på flere lange strækninger. Derfor tager vi det nye system i brug i etaper hen over sommeren, hvor der ikke er lige så mange passagerer som resten af året," forklarer Janus Steen Møller, direktør for Signalsystemer i Banedanmark.

Med det nye signalsystem bliver tog, skinner og trafikcentre samlet i ét digitalt signalsystem. Det vil bl.a. gøre det muligt at udnytte hele jernbanens kapacitet mere optimalt, så det er muligt at køre med flere tog på skinnerne.

Samtidig vil systemet også i højere grad give en mere automatiseret togdrift, da det bl.a. hjælper lokomotivføreren med at holde styr på køretilladelser, hastighedsbegrænsninger, og hvordan sporet forløber. Derfor vil det nye system bl.a. være med til at give en mere effektiv og stabil togdrift.

Udrulningen af det nye signalsystem er også en forudsætning for, at jernbanen kan blive elektrificeret. På den måde er det også et vigtigt led i forhold til at gøre jernbanen klar til de nye, klimavenlige eltog.

Ændringer i vej- og togtrafik

Banedanmark tager det nye signalsystem i brug fra midten af maj og frem til midten af august. Det vil i korte perioder påvirke vej- og togtrafikken.

"Vi forsøger naturligvis at genere passagererne mindst muligt, mens vi tager det nye signalsystem i brug. Derfor lægger vi primært vores arbejde om natten, på helligdage eller i weekender, så vi ikke forstyrrer trafikken mere end højest nødvendigt,” siger Mads Søndergaard Petersen.

Inden det nye signalsystem kan tages i brug, skal bomanlæg i 88 jernbaneoverkørsler opgraderes, så de kan blive koblet på det nye signalsystem.

Mens arbejdet står på i de enkelte overkørsler, vil de være lukket for trafik. Spærring af jernbaneoverkørsler vil blive varslet med skilte en uge forinden, og alternative omkørselsruter vil blive tydeligt afmærket med skilte.

Se flere detaljer om spærringer af overkørsler

Arbejdet betyder desuden, at det er nødvendigt at indsætte togbusser i perioder, hvor der ikke kan køre tog på strækningerne.

"Udrulningen af det nye signalsystem mellem Holstebro, Herning, Vejle og Skanderborg vil i perioder påvirke togtrafikken fra maj til august. Arriva indsætter togbusser i de perioder, der ikke kan køre tog, og passagererne kan orientere sig på Arrivas hjemmeside. Har man spørgsmål, er man selvfølgelig altid velkommen til at kontakte Arrivas Kundeservice, som kan hjælpe med svar og vejledning," siger Therese Christensen, kommerciel chef i Arriva.

Arriva og Banedanmark anbefaler passagerne at planlægge rejse på Rejseplanen, der vil være opdateret med alle ændringer.

Læs mere om togbusser på Arrivas hjemmeside

Seneste nyt fra Banedanmark