Nyt spor snart klar på Slagelse Station

Som led i fornyelsen af Slagelse Station forventer Banedanmark at kunne tage endnu et nyrenoveret spor i brug til december.

Som led i den omfattende fornyelse af Slagelse Station forventer Banedanmark at kunne tage endnu et nyrenoveret spor i brug til december. Med det nye spor bliver der igen plads til det normale antal tog igennem stationen. Arbejdet betyder i uge 50 længere rejsetid gennem Slagelse Station.

Siden i sommer har der været fuldt tryk på den store ombygning af Slagelse Station. Sporombygningen skal ruste stationen til fremtidens togtrafik og hurtigere tog på den travle togstrækning mellem København og Storebælt. 

Til december er endnu et nyrenoveret spor klar på Slagelse Station. Kapaciteten gennem stationen har været nedsat i efteråret, mens Banedanmark har ombygget sporene, men når det nye spor er klar i december, får Slagelse Station igen den normale kapacitet tilbage.  

Den samlede opgradering af Slagelse Station indebærer bl.a. ombygning af syv spor igennem stationen, udskiftning af 37 sporskifter og etablering 18 helt nye sporskifter. Derudover udskiftes sporkassen, der er banens fundament og skærverne flere steder, og stationens perroner fornyes. 

Projektdirektør Klaus S. Jørgensen siger: 
”Opgraderingen af Slagelse Station vil øge komforten for passagererne på stationen og sikre en mere effektiv og fleksibel trafikafvikling. Det vil komme togpassagererne til gode i form af flere tog til tiden på en af Danmarks travleste togstrækninger. 

Snart normal kapacitet igennem Slagelse
Mens Banedanmark arbejder med at gøre det nye spor klar på Slagelse Station, vil det påvirke togtrafikken:

  • Fra mandag d. 13. til fredag d. 17. december skal togpassagerer regne med længere rejsetid på tog gennem Slagelse, det er derfor en god idé at tage af sted i god tid. 
  • Fra mandag d. 13. til fredag d. 17. december vil der derudover være aflysninger af myldretids-lyntog mellem landsdelene. Det er derfor en god idé at planlægge rejsen på Rejseplanen. 
  • Lørdag d. 18. og søndag d. 19. december kører der ingen tog mellem Ringsted og Korsør. DSB indsætter togbusser på strækningen. 
  • Togdriften genoptages mandag d. 20. december – dog kører der færre tog frem til kl. 15. 

Arbejdet afsluttes i 2022
Når det nye spor igennem Slagelse Station tages i brug til december, vil hovedparten af de arbejder, der påvirker togtrafikken, være færdige. 
Den samlede opgradering af selve Slagelse Station ventes afsluttet i midten af 2022. De resterende arbejder er planlagt i helligdags-weekender og i sommerferien for at påvirke togtrafikken så lidt som muligt.  

Kontakt: For yderligere informationer kan journalister henvende sig til Banedanmark presse på telefon 8234 1313 eller mail presse@bane.dk
 

Seneste nyheder fra Banedanmark