Nyt signalsystem udrullet mellem Langå, Struer og Holstebro

På banen mellem de tre jyske byer er Banedanmark nu færdig med at skifte de gamle analoge signaler ud med et nyt digitalt signalsystem.

På banen mellem de tre jyske byer er Banedanmark nu færdig med at skifte de gamle analoge signaler ud med et nyt digitalt signalsystem. Det vil i fremtiden give færre signalfejl og flere tog til tiden.

Det er nu slut med at bruge de gamle analoge signalanlæg, når togene fremover skal transportere passagerer mellem Langå, Struer og Holstebro. Siden januar har Banedanmark lagt sidste hånd på udrulningen af det nye IT-baserede signalsystem, ERTMS, på hele strækningen, som dermed er den fjerde strækning på fjernbanen, hvor det nye signalsystem er taget i brug.

 

Som et af de første lande i Europa har Danmark besluttet at skifte alle de gamle signaler ud med et digitalt signalsystem. Hos Arriva, som står for den regionale togdrift i Midt- og Vestjylland, har man allerede gode erfaringer med det nye signalsystem, der i 2020 blev rullet ud på jernbanen mellem Thisted og Struer. Derfor ser Arriva frem til at tage det nye system i brug på endnu en strækning.

 

”Vores lokomotivførere har i forvejen gode erfaringer med det nye signalsystem på Thybanen. De digitale signaler er med til at skabe en mere stabil togdrift, og det vil i sidste ende være til gavn for passagererne. Derfor er vi i Arriva meget glade for, at vores lokomotivførere nu kan tage det nye signalsystem i brug på endnu en strækning,” siger Susanne Hejer, direktør i Arriva Tog.

 

Fra efterkrigstid til IT-teknologi

Det nye signalsystem skal udrulles på alle strækninger på fjernbanen. Dermed skal det erstatte alle de gamle signalanlæg, der primært daterer tilbage til 1950’erne. På den måde markerer det nye signalsystem jernbanens overgang fra at anvende efterkrigstidens teknologi til nutidens digitale IT-løsninger.

 

Erfaringerne fra de første strækninger, hvor det nye signalsystem er blevet taget i brug, viser, at de nye signaler giver færre signalfejl.

 

”Med det nye signalsystem vil vi – når det er helt på plads – få en mere stabil togdrift med færre signalfejl, og det vil også være muligt at indføre en hyppigere togdrift, da vi mere præcist kan følge togene på banen. Derfor er der god grund til at være glad for, at vi har skiftet de gamle analoge signaler ud med et nyt digitalt signalsystem,” siger Janus Steen Møller, direktør for Signalsystemer i Banedanmark.

 

I fire et halvt år har man i Banedanmark arbejdet på at kunne tage det nye signalsystem i brug på strækningen mellem Langå, Struer og Holstebro. Derfor er det en længere indsats, som man nu kan sætte punktum for. Det sidste arbejde med at tage signalerne endeligt i brug på strækningen har været opdelt i fem etaper og er blevet udført i weekender og i nattetimerne. Det har man gjort for at påvirke trafikken og passagererne mindst muligt.

 

Senere på året vil Banedanmark tage det nye signalsystem i brug på yderligere to strækninger på fjernbanen i Østdanmark. Det gælder strækningerne mellem Køge og Næstved samt mellem Mogenstrup og Rødby.

 

FAKTA:

Om det nye signalsystem:

 • Det nye system, ERTMS (European Rail Traffic Management System), er i færd med at blive rullet ud på hele fjernbanen.
 • Det er et IT-baseret system, hvor al datakommunikation mellem sikkerhedssystemer og tog foregår via radio.
 • Det er et fælleseuropæisk standardsystem, og dermed vil det for togene på den danske jernbane blive nemmere at krydse grænser.
 • Med det nye system vil der være færre fysiske komponenter langs skinnerne sammenlignet med de gamle analoge signalanlæg. Det vil betyde, at antallet af signalfejl vil falde, da signalfejl ofte sker i netop disse komponenter.
 • Det betyder også, at de gamle fysiske signaler langs banen vil blive nedlagt. I stedet vil signalsystemet blandt andet i langt højere grad selv agere sikkerhedsmæssigt forsvarligt, ligesom lokomotivføreren vil modtage beskeder digitalt på en skærm i førerrummet.
 • Med det nye system vil det være muligt at køre med hyppigere togdrift og med højere hastighed på visse strækninger.

Det nye signalsystem er i forvejen blevet taget i brug på følgende strækninger på fjernbanen:

 • Thisted-Struer
 • Lindholm-Frederikshavn
 • Roskilde-Køge

I 2021 vil det nye signalsystem blive taget i brug på følgende strækninger på fjernbanen:

 • Køge-Næstved (tages i drift til august)
 • Mogenstrup-Rødby (tages i drift til december)

nyt om de nye signaler