Nyt signalsystem mellem Køge og Næstved bliver testet

Et nyt digitalt signalsystem er ved at blive rullet ud mellem de to sjællandske byer.

Et nyt digitalt signalsystem er ved at blive rullet ud mellem de to sjællandske byer. Inden det kan tages i brug til sommer, skal det testes i fem weekender.

I disse måneder er Banedanmark i fuld gang med at lægge sidste hånd på udrulningen af et nyt digitalt signalsystem mellem Køge og Næstved. Det betyder, at de gamle analoge signaler langs sporet bliver erstattet af et nyt system, som sikrer, at lokomotivføreren nu modtager signalerne direkte via togets computer. Når det nye signalsystem er kommet på plads, vil det kunne give en mere stabil togdrift på strækningen.

”Vi er i fuld gang med at skifte de gamle analoge signalanlæg, som primært stammer fra 1950’erne, ud med et nyt og IT-baseret signalsystem. På sigt - når det nye system er kommet helt på plads - vil det kunne give passagererne en mere stabil togdrift med færre forsinkelser, der skyldes signalfejl. Derfor er der som passager god grund til at være glad for, at vi skifter de gamle og teknologisk forældede signaler ud med et nyt og mere tidssvarende system,” siger Thilde Restofte Pedersen, direktør for Signalprogrammet i Banedanmark.

Inden det nye signalsystem kan tages i brug til sommer, er det nødvendigt at udføre en række tests i maj og juni.

”Vi har planlagt vores arbejde på strækningen i weekender og i nattetimerne, så det påvirker trafikken og passagererne mindst muligt. Vi har selvfølgelig forståelse for de gener, som nogle passagerer og trafikanter måtte opleve. Derfor gør vi også vores bedste for at sikre, at trafikken bliver påvirket mindst muligt, mens arbejdet står på,” siger Thilde Restofte Pedersen.

På strækningen mellem Køge og Næstved vil en række jernbaneoverkørsler i Køge og Faxe kommuner blive spærret helt i weekenderne. Derudover vil der blive udført tests på banen mellem Roskilde og Køge i de samme weekender. Derfor vil enkelte overkørsler i Roskilde og Solrød kommuner også være berørt af spærringer i nattetimerne.

Der vil blive indsat togbusser på strækningerne i de pågældende weekender. Arbejdet på de to strækninger er tilrettelagt, så bilister får så kort en omvej som muligt. Naboer, trafikanter og passagerer opfordres desuden til at holde sig opdateret via Banedanmarks hjemmeside, hvor det også er muligt at finde omkørselsruter, og på Rejseplanen.dk.

Det ventes, at hele strækningen mellem Køge og Næstved vil være i drift med det nye signalsystem til august. Der vil dertil være behov for yderligere tests på strækningen i dagene op til, at det nye signalsystem bliver taget i brug.

Arbejdet udføres under markant anderledes forhold på grund af COVID-19, og det kan derfor ikke udelukkes, at det kan påvirke planerne for ibrugtagningen af det nye system. Banedanmark har dog forberedt sig med henblik på at kunne tilpasse arbejdet så meget som muligt til situationen.

FAKTA: 

Disse jernbaneoverkørsler spærres helt eller periodevist i fem weekender i maj og juni:

Roskilde Kommune:

 • Kamstrupvej
 • Salløvej

Solrød Kommune:

 • Hovedgaden, Havdrup
 • Naurbjergvej

Køge Kommune:

 • Hovedgaden, Lille Skensved
 • Stier ved Køge Station

Faxe Kommune:

 • Skovvej ved Haslev Orned
 • Stoksbjergvej
 • Tingvej ved Haslev Station samt perronovergang på stationen
  • Biltrafik via Vestre Ringvej
  • Bløde trafikanter via stitunnel ved Rørdalen

Banedanmark har planlagt tests af det nye signalsystem på strækningen mellem Køge og Næstved i følgende weekender:

 • Uge 18: fra fredag 7. maj klokken 21.40 til mandag 10. maj klokken 04.40.
 • Uge 19: fra fredag 14. maj klokken 21.40 til mandag 17. maj klokken 04.40.
 • Uge 20: fra fredag 21. maj klokken 21.40 til mandag 24. maj klokken 04.40.
 • Uge 21: fra fredag 28. maj klokken 21.40 til mandag 31maj klokken 04.40.
 • Uge 22: fra fredag 4. juni klokken 21.40 til mandag 7. juni klokken 04.40.

På Banedanmarks hjemmeside er der en oversigt over, hvornår der arbejdes på de forskellige overkørsler, så man kan gå ind og tjekke afspærringer i sit lokalområde. Hjemmesiden bliver løbende opdateret med de seneste informationer om arbejdet på strækningen.

nyt om de nye signaler