Nye signaler til jernbanen mellem Langå, Struer og Holstebro

Ibrugtagningen af det nye signalsystem på den fjerde strækning på Fjernbanen mellem Langå, Struer og Holstebro går nu i gang. Det betyder, at de nye signaler nu kommer helt ind i førerrummet, og Banedanmark har allerede gode erfaringer med systemet i det jyske.Banedanmark er i fuld gang med at udskifte signalerne langs den danske jernbane med et digitalt signalsystem, der flytter signalerne ind i togene. Det er tidligere udrullet i Jylland mellem Lindholm og Frederikshavn og på Thybanen med gode erfaringer, og nu er turen kommet til strækningen mellem Langå, Struer og Holstebro. Det vil få indvirkning på togdriften i fem weekender over de kommende måneder, indtil det nye system er fuldt ibrugtaget på hele strækningen i starten af april. Signalsystemet skal sikre, at der i fremtiden vil være markant færre signalfejl i togdriften, og derfor kan passagererne se frem til færre forsinkelser og mulighed for flere tog på skinnerne.

”I stedet for at lukke hele strækningen på én gang har vi opdelt arbejdet mellem Langå, Struer og Holstebro i etaper. På den måde kan vi holde trafikken kørende og samtidig mindske generne for trafikanterne. De resterende fysiske ombygninger til det nye signalsystem bliver installeret og testet i weekenderne, så vi ikke rammer pendlerne, der benytter toget i hverdagene. Og lukningen af overkørsler er planlagt, så vi kun arbejder på nogle overkørsler ad gangen,” siger Thilde Restofte Pedersen, programdirektør i Banedanmark.

Det nye digitale signalsystem vil altså blive taget i brug etapevis for at mindske generne. Indtil hele strækningen er ibrugtaget kan passagererne dog forvente lidt længere ventetid på stationen på visse tidspunkter. Hidtil har Banedanmark kunnet arbejde med installationen uden at genere trafikken i området, og der er i forvejen blandt andet blevet gravet kabelrender og trukket kabler langs hele strækningen, ligesom der er monteret nyt teknisk udstyr i og ved sporet.

Den sidste del af arbejdet på strækningen består i at udskifte bomanlæg og installere de sidste dele af systemet. Derfor er det nødvendigt at lukke banen i enkelte weekender og lukke overkørsler i kortere perioder over de kommende uger.

Banedanmark forventer, at hele strækningen vil være i drift med det nye signalsystem i slutningen af marts. Arbejdet udføres dog under meget anderledes forhold med den massive nedlukning pga. Covid-19 og det kan derfor ikke udelukkes, at det kan påvirke planerne for ibrugtagningen. Banedanmark har dog forberedt sig med henblik på at kunne tilpasse arbejderne så meget som muligt til situationen.

Fælleseuropæisk system
Det fælleseuropæiske European Rail Traffic Management System (ERTMS) skal på sigt udrulles på hele fjernbanen i Danmark. Det er et fælleseuropæisk standardsystem, som i fremtiden vil binde den danske togtrafik bedre sammen med jernbanerne i resten af Europa. Systemet erstatter de gamle signalanlæg, som både er slidte og teknologisk forældede. Med de gamle signaler skal lokoførerne holde øje med fysiske signaler langs banen, men med det nye fjernstyrede system vil lokoføreren i stedet modtage signalerne digitalt på en computerskærm i førerhuset.

Udskiftningen af jernbanens gamle signaler til et moderne signalsystem vil på sigt betyde færre forsinkelser, som skyldes signalfejl, og dermed flere tog til tiden. Derudover vil det nye signalsystem også give mulighed for, at der kan køre flere tog og med højere hastighed på visse strækninger.


FAKTA: Etapeplan

Det nye signalsystem mellem Langå, Struer og Holstebro ibrugtages i løbet af vinteren og foråret 2021. Systemet tages i brug i fem etaper. De sidste arbejder udføres frem til den 2. april.

Etape 1: Hvidbjerg-Struer
Strækningen Struer-Thisted er spærret fra fredag den 22. januar kl. 20:00 til mandag den 25. januar kl. 04:00. 
Der kører ikke tog på strækningen fra Struer til Thisted i den nævnte periode.

Etape 2: Hjerm-Vinderup
Strækningerne Holstebro-Struer over Hjerm og Struer–Skive over Vinderup er spærret fra fredag den 12. februar kl. 20:00 til mandag den 15. februar kl. 04:00.
Der kører ikke tog på de pågældende strækninger i den nævnte periode.

Etape 3: Vinderup-Højslev
Strækningen Struer-Stoholm er spærret fra fredag den 26. februar kl. 20:00 til mandag den 1. marts kl. 04:00. 
Der kører ikke tog mellem Struer og Stoholm i den nævnte periode.

Etape 4: Højslev-Viborg
Strækningen Skive-Rødkærsbro er spærret fra fredag den 12. marts kl. 20:00 til mandag den 15. marts kl. 04:00.
Der kører ikke tog mellem Skive og Rødkærsbro i den nævnte periode.

Etape 5 Viborg-Langå
Strækningen Stoholm-Langå er spærret fra fredag den 26. marts kl. 20:00 til mandag den 29. marts kl. 04:00.
Der kører ikke tog mellem Stoholm og Langå i den nævnte periode.

På Banedanmarks hjemmeside er der en oversigt over, hvornår der arbejdes på de forskellige overkørsler, så man kan gå ind og tjekke afspærringer i sit lokalområde. Hjemmesiden bliver løbende opdateret med information om etaper og datoer.

Herudover har Banedanmark sat skilte op ved omkørslerne og på stationerne langs strækningen, ligesom borgere er informeret via nabobreve. Afspærringerne er aftalt med Randers, Viborg, Skive, Holstebro, Favrskov og Struer kommuner, som har hjulpet med at lægge en plan, der tilgodeser flest muligt.

Kontakt
For yderligere informationer kontakt Banedanmark Presse på tlf. 82341313 eller mail presse@bane.dk.

Nyt om signalprogrammet