Nu står tog nummer 150 klar med nyt signalsystem

Som led i udrulningen af et nyt, digitalt signalsystem skal alle tog på den danske fjernbane udrustes med nyt, teknisk udstyr.

Som led i udrulningen af et nyt, digitalt signalsystem skal alle tog på den danske fjernbane udrustes med nyt, teknisk udstyr. Nu er Banedanmark i mål med tog nummer 150, og dermed er næsten halvdelen af togene klar til at køre med det nye system.

I disse år er Banedanmark i fuld gang med at udrulle et nyt, digitalt signalsystem på fjernbanen, og i den sammenhæng skal både spor og tog udrustes med nyt, teknisk udstyr. På lokomotivværkstederne kan der nu sættes flueben ud for tog nummer 150, og dermed er knap halvdelen af de tog, der skal udrustes som led i Signalprogrammet, klar til at køre med det nye signalsystem, som lige nu er i gang med at blive udrullet på hele fjernbanen.

”Vi er i jernbanens årti, og vi investerer massivt i den kollektive trafik, så vi kan få moderne og velfungerende tog i Danmark. Det nye signalsystem vil give en mærkbar forbedring for togpassagererne i forhold til punktlighed og kapacitet på skinnerne, og det er derfor et kæmpe skridt i den rigtige retning, at der nu er 150 tog, der er klar til de nye signaler. Vores jernbane har i mange år været forsømt, men det retter vi op på nu, og togpassagererne kan se frem til at køre med fremtidens jernbane, som både er et grønt, attraktivt og tidssvarende transportmiddel,” siger transportminister Benny Engelbrecht (S).

Som et af de første lande i Europa skifter Danmark alle de gamle signaler ud med et digitalt signalsystem kaldet ERTMS. Det skal udrulles på alle strækninger på fjernbanen. I den sammenhæng skal i alt 351 tog fra forskellige operatører udrustes med nyt, teknisk udstyr, så de kan køre med det nye system.

Flere tog til tiden

Med udrulningen af de nye signaler bliver tog, skinner og trafikcentre integreret i ét samlet system. Det skal være med til at føre jernbanen ind i den digitale tidsalder, da signalerne fremover er baseret på nye, teknologiske løsninger frem for gammel, analog teknologi.

”Udrustningen af togene er et vigtigt led i udrulningen af det nye signalsystem, som vil blive taget i brug på flere og flere strækninger landet over i de kommende år. Ved at udruste togene med nyt, teknisk udstyr giver vi dem en markant teknologisk opgradering, som skal være med til at gøre hele jernbanen mere effektiv, tidssvarende og punktlig. På sigt vil det bl.a. give færre signalfejl og dermed flere tog til tiden,” siger direktør for Signalprogrammet i Banedanmark Thilde Restofte Pedersen.

Med det nye udstyr, som togene bliver udrustet med, vil det fremover være en computer i togets førerrum, som vil modtage signalerne digitalt fra nye komponenter langs skinnerne. På den måde vil den forsyne lokomotivføreren med detaljerede informationer om, hvornår der f.eks. skal bremses ned på en strækning, den tilladte hastighed og køretilladelser.

”Vores lokomotivførere er rigtig glade for det nye signalsystem, og så giver det vores kunder en bedre rejseoplevelse, fordi det er mere stabilt og giver os mulighed for at levere flere tog til tiden,” siger driftsdirektør i DSB Per Schrøder.

Udrulningen af det nye signalsystem betyder også, at der vil være færre komponenter langs skinnerne end ved de gamle, analoge signalanlæg. Derfor vil det nye system komme til at betyde færre fejl og flere tog til tiden, da signalfejl ofte opstår i komponenterne.

 

FAKTA:

Det nye signalsystem hedder ERTMS (European Railway Traffic Management System) og er ved at blive udrullet på hele fjernbanen. Det bygger på fælleseuropæiske standarder og skaber bedre betingelser for togtransport på tværs af europæiske landegrænser.

Hurtigere tog

ERTMS er et højhastighedssystem. Når togene fremover kører med det nye system, vil en computer i togets førerrum bl.a. holde styr på køretilladelser, strækningens tekniske data, og hvornår der skal bremses. Det vil give togene mulighed for at køre hurtigere på visse strækninger på fjernbanen.

Flere tog til tiden

De gamle, analoge signaler er flere steder i landet teknologisk forældede og giver derfor ofte forsinkelser. Med udrulningen af det nye system vil der bl.a. være færre komponenter i sporet, som kan fejle. Det betyder, at antallet af signalfejl vil falde, og det vil give flere tog til tiden.

Øget sikkerhed

Det nye signalsystem vil gøre det muligt at skabe en endnu højere og mere ensartet sikkerhed på hele jernbanen. Over 300 tog på landsplan bliver udrustet med nyt ERTMS-udstyr, som overvåger hastigheden og sikrer, at der bremses i rette tid på strækningerne. I dag består fjernbanen af flere forskellige sikkerhedssystemer. Derfor vil det samme høje sikkerhedsniveau blive udbredt til hele fjernbanen med udrulningen af det nye signalsystem.

Bedre trafikinformation

Med det nye signalsystem bliver togene og infrastrukturen langs skinnerne udrustet med nyt, teknisk udstyr, så de kan kommunikere i ét samlet system. Det gør det muligt for Banedanmarks to trafikcentre at modtage data, så de kan lokalisere toget langt mere præcist og modtage flere og mere præcise informationer end tidligere. Dermed kan evt. fejl løses, før de overhovedet når at påvirke på togtrafikken. Det vil også gøre det muligt at udnytte jernbanens fulde kapacitet, og på den måde kan der køre flere tog på skinnerne.

Seneste nyt fra Banedanmark