Kamp mod gyvel hjælper sjældne sommerfugle i Struer

Du kan være med, når gyvlen bliver holdt nede på det gamle godsbaneterræn i Struer til glæde for sjældne sommerfugle og en varieret natur. Området er nemlig åbent for besøgende.

Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det, men mellem gamle skærver og grus på Banedanmarks nedlagte baneterræn i Struer vrimler det med spændende planter og insekter. 

Her lever og trives sommerfugle som Dværgblåfugl, gravehvepsen Biulv og planten Salomons Lysestage gennem en aktiv naturplejeindsats fra Banedanmark i den tørre og næringsfattige natur.

Oplev den særlige banenatur
Den nedlagte godsbane i Struer kan med sine jord- og skærvevolde ved første øjekast virke barsk og ugæstfri. Typisk for gamle baneterræner er naturen her nemlig tør og næringsfattig, men lad dig ikke narre. 

For mellem grus og skærver lever og trives sjældne sommerfugle, insekter og tørketolerante planter som Liden Torskemund, Stor Væselhale, Salomons Lysestage og Sandskæg.

"Der er en helt særlig natur på gamle baneterræner. Her i Struer er særligt de sydvendte skrænter formidable levesteder for sjældne smådyr, der elsker lys og varme, og her findes en fin bestand af det hvepselignende insekt Biulv og sommerfugle som fx den utroligt flotte Dværgblåfugl," fortæller Sigrid Kistrup Ilsøe biolog i Banedanmark.

Til kamp imod gyvelen
Da baneterrænet i Struer blev nedlagt, groede det langsomt til med invasiv gyvel og brombær, men dem har Banedanmark arbejdet hårdt for at fjerne til glæde for sjældne planter og insekter. 

"Vi har arbejdet hårdt på at rydde invasiv gyvel og store brombærbuske, der stjæler pladsen fra hjemmehørende planter og insekter, og besøgende har faktisk mulighed for at hjælpe os med det arbejde. Vi har stillet et par skovle, så man som gæst selv kan grave gyvler op med rode. For holder vi gyvlen nede, kan vi hjælpe den særlige biodiversitet her på området godt på vej og sørge for, at lys- og varmeelskende planter og insekter kan leve og trives her," udtaler Sigrid Kistrup Ilsøe.

Mere vild natur
Banedanmark arbejder på at styrke den vilde natur langs banen. Godsbaneterrænet i Struer er sammen med flere andre nedlagte baneterræner rundt om i landet en del af InfraNatur-projektet, hvor Banedanmark gør en særlig indsats for at værne om og pleje naturen i samarbejde med Miljøstyrelsen. 

Indsatsen er med til at styrke biodiversiteten i Danmark til gavn for de mange sjældne dyre- og plantearter.

Den nedlagte godsbane i Struer er åben for besøgende og byder på store oplevelser for naturglade børn og voksne.

Fakta:

  • Den gamle godsbane i Struer er sammen med flere andre nedlagte baneterræner rundt om i landet en del af InfraNatur-projektet, hvor Banedanmark gør en særlig indsats for at værne om og pleje naturen i samarbejde med Miljøstyrelsen. 
  • Indsatsen er med til at styrke biodiversiteten i Danmark til gavn for de mange sjældne dyre- og plantearter på områderne.
    Banedanmarks nedlagte baneterræn i Struer er rig på sjældne sommerfugle og artsrig banenatur. Området ligger mellem banen og Godthåbsvej og er åbent for besøgende.
  • Med Infrastrukturaftalen har Banedanmark fået en ekstra bevilling på godt 5 millioner kroner årligt, som skal bruges til at videreføre arbejdet med den vilde natur langs banen. En del af bevilling skal gå til at videreføre naturplejen på Banedanmarks InfraNatur-områder.
 

seneste nyt fra banedanmark